Brå avslutning av tjenesten i Japan

Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan.

I Japan har tiden gått med til språkstudier og arbeide med et misjonalt prosjekt i noen menigheter. Mye av tjenesten var, ifølge Torkel, i oppstartfasen.

I vår ble Ingeborg Marie sykemeldt på grunn av utslitthet. I løpet av sommeren vurderte NMS situasjonen slik at det var for risikabelt for familien å fortsette i Japan, og det ble bestemt at tjenesten avsluttes i denne omgang.

Familien er nå bosatt i Oslo og de vil være en del av Ryenberget menighet.

Som et ‘hell i uhell’ er det svært god bruk for Torkel i en nyopprettet tjeneste i et nytt prosjekt i NMS Oslo. Tjenesten vil dreie seg om misjon blant innvandrere og Torkel utrykker glede for fortsatt å kunne følge sitt kall som misjonær.

Ingeborg Marie er for tiden sykmeldt fra en 50 % stilling i NMS. Hennes tjeneste er enda ikke avklart. Men NMS har en ordning for hjemkomne misjonærer som innebærer ett års lønnet tjeneste i Norge.

Familien har fått anskaffet en god leilighet i Oslo der Eirin (3) og Brage (1) er i ferd med å tilpasse seg livet i Norge.

Ulf Asp – misjonssekretær

Artikkelen er publisert 17. august 2017