Om DELK

Velkommen til Det evangelisk lutherske kirkesamfunn. I denne menyen finner du mer varig informasjon om DELK.

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

[ Les mer ]

Kirkelig struktur

Om oppbygging og struktur i kirkesamfunnet.

[ Les mer ]

Skoler

En av særegenhetene med DELK er det kristne friskolearbeidet. Helt siden før stiftelsen har DELK sett det som en av sine aller viktigste oppgaver å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud, hvor kirkesamfunnet selv har hånd om læreplaner, valg av lærebøker og ikke minst ansettelse av kristent undervisningspersonale.

[ Les mer ]