Misjon

Brev fra våre utreiste til nord-Afrika

– De har alle tatt godt imot oss og vi kjenner det skal bli godt og slå ned teltpluggene her oppe i fjellene.

[ Les mer ]

Kontaktadresse til DELKs utsendinger

DELKs utsendinger Et ektepar med barn er kristent fagpersonell i Nord-Afrika via NLM. Kontakt med utsendingene formidles via misjoinssekretær Andreas Johansson.

[ Les mer ]

Utsendinger til Nord-Afrika

Et ektepar flytter januar/februar 2016 til et land i Nord-Afrika i samarbeid med NLM. De er sendt ut som kristent fagpersonell.

[ Les mer ]

Testamentariske gaver fra DELK ble til forsamlingssal i Etiopia

En større og noen mindre testamentariske gaver har gitt ”storstue” for de nærmere 950 studentene på Tabor Evangelical College i Awassa, Etiopia.

[ Les mer ]

1 000 000 bibler til Cuba! La Biblia es un libro súper

Når var sist gang du ikke hadde mulighet til å lese i bibelen? Jeg er omgitt av muligheter. Jeg finner bibler på kontoret, i stuen hjemme, på iPaden og på telefonen.

[ Les mer ]

DELK støtter Den norske Israelmisjons virksomhet (DNI)

I uttalelse om DELKs Israel-engasjement sies det bl.a:

Misjonsbefalingen forplikter oss til vitnetjeneste også overfor jødene.

[ Les mer ]

Stefanusbarna i Egypt

Gjennom Stefanusalliansen støtter DELK Mamma Maggies diakonale arbeid i Kairos slum.

[ Les mer ]

Torunn Haukvik Minnesjord

Arbeid blant innvandrere i Norge

[ Les mer ]

Generell økende aversjon mot muslimer i Norge

Men DELK-misjonær Torunn H. Minnesjord ønsker å bidra til noe annet.
Ulike undersøkelser viser økende fremmedfrykt i den norske befolkning. Hva med oss kristne og våre holdninger og følelser overfor våre muslimske naboer?

[ Les mer ]

SAT-7

Kristent TV-arbeid sendt over satellitt til Midtøsten, Nordafrika og hele Europa

[ Les mer ]

Evangeliseringsarbeid på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

[ Les mer ]