Prosjekter

DELK støtter flere misjonsrelaterte prosjekter, både via egne misjonærer og via samarbeidende organisasjoner.

DELK støtter prosjekter i Laos

Laos er en innlandsstat i Sørøst-Asia med en befolkning på 7 millioner, og 1/3 lever under fattigdomsgrensen på mindre enn 1,25 US-dollar om dagen.

[ Les mer ]

DELK støtter Den norske Israelmisjons virksomhet (DNI)

I uttalelse om DELKs Israel-engasjement sies det bl.a:

Misjonsbefalingen forplikter oss til vitnetjeneste også overfor jødene.

[ Les mer ]

Stefanusbarna

Gjennom Stefanusalliansen støtter DELK Mamma Maggies diakonale arbeid i Kairos slum.

[ Les mer ]

SAT-7

Kristent TV-arbeid sendt over satellitt til Midtøsten, Nordafrika og hele Europa

[ Les mer ]

Evangeliseringsarbeid på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

[ Les mer ]