Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Påskerefleksjon – Det helt ubegripelige!

Jesu venner visste det like godt som vi: Døde mennesker er døde og forblir døde. Jesus forberedte dem på at han skulle stå opp fra graven, men det prellet av. Derfor var det bare én ting som kunne overbevise dem: personlige, virkelige møter.

[ Les mer ]

Min bibelhelt IV – Elia

Vi er kommet til fjerde del i spalten «Min Bibelhelt», og denne gangen utfordres leserne til å bli bedre kjent med Elia. Jeg prøver å finne ut noe om karaktertrekkene til ulike personer i Bibelen for å se hva jeg kan lære av dem.

[ Les mer ]

Skal kristne alltid være glade?

«Gled dere i Herren alltid. Må kristne alltid være glade?» var temaet i Kirkeforum i regi av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 26. februar. Lege og psykiater Arne Austad var kveldens foredragsholder og allrommet på Granly skole på Eik i Tønsberg var stuende fullt.

[ Les mer ]

«Dine øyne så meg da jeg var et foster»

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon.

[ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka.

[ Les mer ]

Vikarprest til Bjerkely og Granly

Prestene i Bjerkely og Granly menigheter er begge sykmeldt til ut i februar. Prest Andreas Johansson går inn som vikar.

[ Les mer ]

Tro og tvil på kristendomsseminar

”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte.

[ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke – lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet».

[ Les mer ]

Ny misjonssituasjon – også for DELK? «Ikke la oss være i fred!»

I dag lever vi i en fortettet og anspent verdenssituasjon. En endeløs rekke av mennesker – mødre, barn, splittede familier – har flyktet fra grufulle krigshandlinger med sine traumer.

[ Les mer ]

Min Bibelhelt III: – Maria, Jesu mor

I juleutgaven av Min Bibelhelt passer det å se på Maria. Jesu mor. Få historiske personer har blitt mer portrettert, mer skrevet om, eller blitt mer kjent enn nettopp Maria fra Nasaret.

[ Les mer ]

Det lyser i stille grender …

Vinteren maner til innekos og hygge. Men i denne tiden når julen nærmer seg, får vi så mye mer å gjøre og tenke på. Vi forbereder oss grundig, men hvor godt forbereder vi oss på julens viktigste budskap?

[ Les mer ]

Salme «ved juletide»

Dette skjedde for ca. 20 år siden: Det var ikke lenge til jul, og jeg var i full gang med å få skrevet ferdig julenummeret til menighetsbladet i Sinsen menighet, der jeg var nyansatt menighetsforvalter. Da gjensto bare en ting.

[ Les mer ]