DELK fikk hederlig omtale under utdeling av friskoleprisen

Under årets skolelederkonferanse i KFF som nå pågår på Gardermoen var det mandag kveld utdeling av friskoleprisen. Den gikk i år til Gjermund Høgh, en sentral mann i det katolske skolesystemet. Velfortjent! Ifm. prisutdelingen ble det gitt «hederlig omtale» til DELK.

 

DELKs tilsynsmann  Rolf Ekenes var varslet på forhånd og invitert til å delta under prisutdelingen. Han mottok blomster og hadde en kort takketale.

 

Komiteens begrunnelse kan du lese her:

Hederlig omtale

Generelt ønsker komiteen å ha fokus på en eller flere kandidater i tillegg til prisvinneren. Vi utfordrer hermed skoleiere, skoleledere o.a. til å være aktive i forslagsprosessen før prisen for kommende år. Dermed vil en få fram flere gode friskoleinitiativ som kan løftes fram under prisutdelingen. Slik vil både selve friskoleprisen og utdelingen styrkes.

For 2018 ønsker komiteen, i tillegg til å dele ut en friskolepris, å gi hederlig omtale til en annen aktør som vi mener har utmerket seg i friskole-Norge dette året.

Dette er:

DELK 

Skolevirksomheten til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) startet allerede i 1866, seks år før kirkesamfunnet ble formelt stiftet. DELK har i dag 3300 medlemmer og driver fem grunnskoler. Dette er beundringsverdig!

Kirkesamfunnet har dermed gjennom mange generasjoner sett det som en av sine viktigste oppgaver å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud.

I år, altså i 2018, ble det sendt brev til 2300 personer med en beklagelse over deler av kristendomsformidlingen ved skolene fram til 1990. Tilsynsmann Rolf Ekenes og DELKs ledelse ville med dette særlig nå dem som har smertefulle erfaringer fra sin skolegang i DELK.

I brevet ble et par ting beklaget. For det første handlet det om hvordan undervisningen i kristendomskunnskap hadde foregått; gjennom omfattende krav om utenatlæring – og det strafferegimet med refs og gjensitting som da fulgte med. Dette skapte fortvilelse, nederlag og skam for noen elever. For det andre handlet det om forkynnelsen, som en del elever opplevde som skremmende. Gud ble en fryktinngytende person, og noen har gitt uttrykk for tidvis å ha levd med helveteangst.

Dette ble beklaget allerede i 1995 i DELKs interne organer, og kommentert i noen riksmedier, men nådde da ikke ut til så mange. Denne gangen ble det i tillegg til brevet også store oppslag bl.a. i Aftenposten, Dagbladet og NRK. Saken er da heller ikke avsluttet, naturlig nok.

 

Artikkelen er publisert 23. oktober 2018.