DELKs julemesser 2017 – en oversikt

Årets julemesser i DELK til inntekt for misjonen ga totalt kr. 529.500 som går uavkortet til kirkesamfunnets misjonsarbeid både ute og hjemme.

 

Årets julemesser ble avholdt følgende steder og ga følgende resultater:

● Bergen menighet: Julebasar 18. november, 44.000 kr.

● Bjerkely og Horten menigheter: Julemesse på Bjerkely 18. november, 92.000 kr.
   Les mer fra julemessen på Bjerkely.

● Telemark menighet: Julemesse 25. november, 120.000 kr.

● Granly menighet, Tønsberg: Julemesse 25. november, 135.750 kr.
    Les mer fra julemessen på Granly.

● Ryenberget menighet, Oslo: Julemesse 25. november, 143.500 kr.
   Les mer fra julemessen på Ryenberget.

● Totalt kr. 535.250 som går til DELKs misjonsarbeid.

En stor takk til alle som har bidratt til dette flotte resultatet!

 

Misjonskomiteen
Artikkelen er publisert 30. november 2017.