Et ekstratog for jødene? Og nytt Kirkeforum 9. november!

DELKs Kirkeforum samlet fult hus på Granly i september, og onsdag 9. november er det nytt møte med temaet «Det få vil ha, men alle trenger. Hvordan formidle kristen tro til dagens mennesker?»

 

”Går det et ekstratog for jøder til himmelen?” var temaet i Kirkeforum 26. september.
Et fullsatt allaktivitetsrom på Granly skole fikk høre generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i Den Norske Israelsmisjon holde et inspirerende og klargjørende foredrag. Han trakk linjene både bibelteologisk og kirkehistorisk og viste hvordan teamet var blitt forstått gjennom historien.

Konklusjonen var at det er nødvendig å forkynne evangeliet for alle folkeslag – også jødene – i samsvar med bibelens ord: ”For jøde først”.

– Det var også nytestamentlig praksis, sa Heitmann, og viste blant annet til Apostlenes gjerninger 13,46. Heitmann svarte også velvillig på mange spørsmål i tilknytning til temaet.

Kvelden ble ledet av Boe Johannes Hermansen, medlem i Kirkeforum-komiteen.

Samtidig minner vi om neste møte i DELKs Kirkeforum som finer sted på Granly onsdag 9. november kl. 19.00. Temaet er «Det få vil ha, men alle trenger. Hvordan formidle kristen tro til dagens mennesker?» Innledning ved Harald Kaasa Hammer.

 

Artikkelen er publisert 2. november 2016