Evangeliseringsarbeid på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

Den gassisk-lutherske kirke ønsker i samarbeid med norsk misjon å nå ut til enda flere landsbyer på øya med evangeliet. De gassiske evangelistene er de som best kan gjøre dette arbeidet. Kirkens evangeliseringsavdeling organiserer arbeidet for omkring 100 evangelister over hele landet.

Evangelisten og hans familie flytter til en landsby i et område med liten kristen virksomhet. Der får han eller hun ansvaret for undervisning og menighetsbygging i denne og to-tre andre nærliggende landsbyer. Siktemålet er å etablere en menighet i hver av landsbyene i løpet av tre år, og innsette en av de nye kristne i landsbyen som katekist eller menighetsleder. Etter omkring tre år flytter evangelistfamilen videre til et nytt område og begynner tilsvarende arbeid der.Evangelistfamilien får et visst økonomisk underhold fra NMS.

– Dette evangeliseringsprogrammet har vært operativt en del år og gitt svært gode resultater. DELK har støttet evangelistprogrammet gjennom lengre tid.

Fakta

Periode DELK har støttet dette gjennom lengre tid.

DELKs andel 80 000 kr. per år