Fantastisk julemesse på Ryenberget

I løpet av de knappe fire timene julemessa pågikk, kom det inn i overkant av 138.000 kroner – hele 23,5 % mer enn i fjor. Det må kunne sies å være en svært god timebetaling, men så er det også nedlagt maaange timer i forberedelser.

Mer om julemessen på Ryen og bilder fra arrangementet kan du lese og se her.