Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

 

GAVER MED SKATTEFRADRAG (fradrag i alminnelig inntekt)

 

REGISTRERING AVTALEGIRO – GIVERTJENESTE MED PLAN

For gaver til DELK med Skattefradrag må det opprettes en avtale. Fra 2017 er det bare avtaler opprettet i ny ordning som gjelder for skattefradrag.

Det er to typer registrering, og disse kan kombineres:

a. AvtaleStraks er den raskeste og enkleste måten å registrere seg på. Da registrer man seg helt fram til banken med bankID. Det tar noen dager før registrering er gjort i Nets (tidligere Bankenes Betalingssentral, BBS).

b. En avtalegiro kan fylles ut manuelt og sendes til DELKs hovedkontor. Den settes i kraft etter 4-6 uker.

Vær oppmerksom på at det er mulig å endre beløp og betalingsdato i nettbanken.

2. Innbetaling av enkeltgaver med KID.

KID-nr for enkeltgaver får du ved å kontakte DELK-kontoret, klikk her for å sende epost.

Hvilke formål kan brukes i skattefradragsordningen?
• Gaver til DELKs drift
• Prestetjenesten
• Misjonsarbeidet
• Menighetsbidrag for hver menighet
• Prosjekter som menigheter har fastsatt

NB! Fra 2017 går menighetene i Vestfold over til Menighetsbidrag –  som også inkluderer det gamle skolebidraget. Hver menighet bestemmer selv hva Menighetsbidraget ellers skal inneholde. Dette gir skattefradrag til giver og mer penger i form av mva-kompensasjon til menighetene. Skolene er jo definert som en del av menighetenes virksomhet.

Registreringsskjemaer ligger også i kirkene.

Det registreres en avtale for hvert formål du vil støtte.

For inntektsåret 2017 er skattefradragsbeløpet kr 30 000.-. Pengene for hvert formål fordeles fra DELK hvert kvartal.

DELKs hovedkontor, februar 2017

Kirkesamfunnets konto for gaver er 3000 24 91210.

Ønskes mer informasjon kontakt DELKs regnskapsfører Venke Gjelstad på telefon 33 35 93 53, mobil 464 67 042.  Du kan sende epost til vsg@delk.no eller et brev til DELK, Åslyveien 19, 3170 Sem.

 

GAVER UTEN SKATTEFRADRAG

Hvis du ønsker å gi en gave og du ikke finner aktuell gavemottager i denne oversikten vennligst kontakt en i eldsterådet i den lokale menighet eller DELKs hovedkontor, tlf 33 35 93 50 – epost: delk@delk.no


Artikkelen er oppdatert 13. februar 2017