Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

KONTOER TIL DELKs SKOLER og andre kontoer i DELK:  klikk her

 

GAVER MED SKATTEFRADRAG (fradrag i alminnelig inntekt)

REGISTRERING AVTALEGIRO – GIVERTJENESTE MED PLAN

For endring av gavebeløp – se lenger ned.

For gaver til DELK med Skattefradrag må det opprettes en avtale.

Det er to typer registrering, og disse kan kombineres:

a. AvtaleStraks er den raskeste og enkleste måten å registrere seg på. Da får du gjort registreringen helt ferdig på nettet. Trekket iverksettes vanligvis i løpet av 4 uker.  I denne tiden kan du sende gaver  som enkeltgaver med kid.

b. Et registreringsskjema om avtalegiro kan fylles ut manuelt og sendes til DELKs hovedkontor. Den iverksettes etter 4-6 uker.

I nettbanken kan du endre beløp og betalingsdato for den betalingen som er nærmest forestående, og du kan stoppe en betaling.

Hvordan endre avtalebeløpet?

Da må du opprette ny avtale, som beskrevet over. Så sletter du den gamle avtalen i nettbanken når den nye kommer i drift. Det tar også nå ca 4 uker før første trekk. Følg med i nettbanken.

2. Innbetaling av enkeltgaver med KID.

KID-nr for enkeltgaver får du ved å kontakte DELK-kontoret, klikk her for å sende epost. Du bruker samme KID-nr hver gang du vil betale en gave til det formål du har bedt om KID-nr for.

Hvilke formål kan brukes i skattefradragsordningen?
• Gaver til DELKs drift
• Prestetjenesten
• Misjonsarbeidet
• Menighetsbidrag for hver menighet
• Prosjekter som menigheter har fastsatt

Menigheter som før hadde skolebidrag har nå Menighetsbidrag. Hver menighet bestemmer selv hva Menighetsbidraget skal brukes til. Bidrag til skolene kommer nå fra menighetsbidraget. Som giver får du mer i skattefradrag og menighetene får større sum til mva-kompensasjon.

Registreringsskjemaer ligger også i kirkene.

Du registrerer en avtale for hvert formål du vil støtte.

For inntektsåret 2017 er skattefradragsbeløpet kr 30 000.-.  For 2018 blir det kr 40 000. Hvert kvartal sender hovedkontoret pengene over til de lokale mottagere.

Kirkesamfunnets konto for gaver er 3000 24 91210.

Ønskes mer informasjon kontakt DELKs regnskapsfører Venke Gjelstad på telefon 33 35 93 53.  Du kan sende epost til vsg@delk.no eller et brev til DELK, Åslyveien 19, 3170 Sem.

 

GAVER UTEN SKATTEFRADRAG gis direkte til mottagerformålets konto. For oversikt over kontoer klikk her. Minnegaver kan gis til kirkesamfunnets hovedkonto, se over , eller til et annet mottagerformål i DELK. 

Hvis du ønsker å gi en gave og du ikke finner aktuell gavemottager i denne oversikten  vennligst kontakt en i eldsterådet i den lokale menighet eller DELKs hovedkontor, tlf 33 35 93 50 – epost: delk@delk.no

 

DELK er takknemlig for testamentariske gaver. Ønskes hjelp til det kan hovedkontoret kontaktes.

 

Artikkelen er oppdatert 12. april 2018