Giverglede i DELK

Å drive kirkearbeid er en stor glede og en Guds velsignelse – for det aller meste. Så er det også noen litt brysomme sider; det har det alltid vært. Men uansett er det ganske store utgifter forbundet med drift av kirke og menigheter.

 

Også det har det alltid vært; jf. innsamlingen til menigheten i Jerusalem – 1 Kor 16, Apg 20, 2 Kor 8. Og vil bli til Herren setter sluttstrek.

En permanent utfordring

Dermed må vi ha inntekter. For oss frikirkelige er det i hovedsak gaver fra kristenfolket og medlemmene. Det har DELK vært avhengig av helt siden starten, og er det ikke mindre i dag. Å få nok inntekter er en permanent utfordring.

Givergleden er stor blant DELK-folk; det merker vi jevnlig på hovedkontoret. Siste år fikk vi dekket det vi trengte til både menighetsarbeid og prestetjeneste, til skoledrift og misjonsinnsats, til diakoni og barnearbeid. Alt med det formål å formidle Guds kjærlighet i Jesus Kristus til både kirkefolk og unådde. Takk til alle giverglade DELKere! Men mest av alt: takk til Gud.

Oss selv nok

Men dette går ikke av seg selv. Vi må stadig utfordres på å gi og dele, ellers daler givertjenesten. Vi er oss selv nok; våre egne behov sørger vi rikelig for, mens andres nød og det åndelige behovet ser vi ikke like lett. Her må det jobbes hardt for at hjertet holdes varmt og givertjenesten oppe. Det skjer enten vi gir på ‘gamlemåten’, med ofringer og innsamlinger slik vi alltid har gjort – eller vi går noen nye veier. Autogiro har vist seg å være en veldig fruktbar fornyelse av måten vi gir på. Likevel – vi må stadig tenke nytt for å få opp inntektene.

I Underveis har vi de siste gangene hatt to giroer. Den ene går til Underveis. Det koster omkring 90 000 kr hver gang å lage og sende ut de drøyt 2000 eksemplarene av vårt gratisblad. Da MÅ vi be om gaver for å kunne fortsette å sende til de som vil ha. I tillegg hadde vi også en julegavegiro i desember, hvor gaveformålet var planting av nye menigheter. I mars hadde vi en vårgave, hvor pengene gikk til ulike sider ved DELKs arbeid sentralt: generalforsamling, Sankthansstevne, kontordrift, informasjon, administrasjon og annet.

Betydelig gaveøkning

Vi var spente på reaksjonen: Ville folk gi på begge giroene? Vi kan melde om følgende: Samlet sett har vi hatt en betydelig gaveøkning etter at tilleggsgiroen kom. Takk til dere som ikke sukker over nye måter å be om gaver på, men gir med glede – enda mer enn før! Vi er utrolig takknemlige – og vil fortsatt være frimodige når det gjelder både å gå nye veier, og å utfordre oss selv og andre på økte bidrag.

I 2 Kor 9,7 sier Paulus: ‘Gud elsker en glad giver.’ Bare dét er en enorm inspirasjon til å gi og dele.

 

Artikkelen er publisert 18. juni 2018