Høgsvekapellet innvies lørdag 8. juli!

De siste tre årene har et kapell sakte reist seg i skogkanten utenfor tunet i Høgsveen. Torgeir Thorsnes har tegnet og tilpasset etter modell av Sandbu kapell i Vågå.

 

Vår trofaste laftevenn, Finn Rune, har instruert både kurdere, polakker, DELK-konfirmanter og andre frivillige som har tatt i et tak underveis. Nå står det snart ferdig og innbyr Høgsveens gjester og turgåere i strøket til en stille stopp.

Kanskje terskelen til dette Gudshuset i skogen, kan være noe lettere å gå over for folk som ikke er hjemmevant på bedehuset eller i kirken? Som en sambygding her oppe uttrykte det: ”Her kan jo jeg også gå innom når jeg er på tur!”

Et Gudshus er annerledes enn andre hus
Det vies til Gud, er et vitnesbyrd om vår Herre og skaper rom for stillhet og lydhørhet.
Da kan man kanskje høre både sine egne og Guds. Vi har allerede hatt mange gjester som har funnet glede og ro også i det halvferdige bygget vi har hatt en stund.

Nå ser vi fram til å ta det i bruk. I kapellet vi til nå har hatt på loftet i hovedhuset, har det vært lytt og kanskje litt for privat. Nå kan gjestene få være uforstyrret og gå til bønn når de måtte ønske det. I kapellet kommer det også til å ligge ark med korte bibelrefleksjoner som kan gi besøkende en konkret hilsen med videre.

Vi er takknemlige og håper noen av dere som leser Underveis har lyst til å dele gleden med oss. Derfor inviterer vi til:

Innvielse lørdag 8. juli 2017

Program:
– 12-13 Kaffe i tunet
– 13 Gudstjeneste ved Jan Erik Askjer
– 14.30 Enkel matservering – musikk og hilsener

Velkommen til Høgsveen!

Toril S. Asp

Artikkelen er publisert 10. mai 2017