Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

 

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2018
●  26. og 27. oktober (uke 43)

2019
● 22. og 23. mars og 18. og 19. oktober.

 

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2018

●  28. august, 16. oktober, 29. november

 

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2018

●  Ryenberget menighet, Oslo:
●  Granly menighet, Tønsberg: lørdag 17. november
●  Bjerkely menighet og Horten menighet:
●  Telemark menighet:
●  Moe menighet, Sandefjord:
●  Bergen menighet:

 

K O N F I R M A S J O N E R
2019 
●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 19. mai   ●   Vestfold, 12. mai

2020
●  Oslo, 3. mai   ●   Sandefjord, 3. mai   ●   Telemark, 24. mai   ●   Vestfold, 10. mai

 

S T.  H A N S S T E V N E R
2018
●  er avholdt på Gjennestad i Stokke: lørdag 23. og søndag 24. juni

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  og ST.HANSSTEVNE
2019

● Gjennestad i Stokke: fredag 21. – søndag 23. juni

 

R E T R E A T for prester og andre ansatte
2018

 

S E M I N A R E R for  DELKs skoler
2018

● Innføringskurs for nyansatte i skolene: Tirsdag 18. september i Bjerkely menighetssenter

2019
Kristendomsseminar onsdag 23. janaur i Bjerkely menighetssenter
Personalseminar i november (dato fastsettes senere) på Quality Hotell Kongsberg

 

Artikkelen er publisert 10. mars 2017, sist endret 20. august 2018