Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

 

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2018
●  13. og 14. april (uke 15)
●  26. og 27. oktober (uke 43)

2019

● 22. og 23. mars og 18. og 19. oktober.

 

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2018

●  fre-lør 27.-28. april,  31. mai, 28. august, 16. oktober, 29. november

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2018

●  Ryenberget menighet, Oslo:
●  Granly menighet, Tønsberg: lørdag 17. november
●  Bjerkely menighet og Horten menighet:
●  Telemark menighet:
●  Moe menighet, Sandefjord:
●  Bergen menighet:

K O N F I R M A S J O N E R
2
018
●  Oslo, 6. mai   ●   Sandefjord, 6. mai   ●   Telemark, 20. mai   ●   Vestfold, 13. mai
2019 

●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 19. mai   ●   Vestfold, 12. mai
2020
●  Oslo, 3. mai   ●   Sandefjord, 3. mai   ●   Telemark, 24. mai   ●   Vestfold, 10. mai

S T.  H A N S S T E V N E R
2018
●  Gjennestad i Stokke: lørdag 23. og søndag 24. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G  med STEVNE
2019

● Gjennestad i Stokke: fredag 21. – søndag 23. juni

R E T R E A T for prester og andre ansatte
2018

P E R S O N A L S E M I N A R  DELKs skoler
2018

 

Artikkelen er publisert 10. mars 2017, sist endret 17. april 2018