Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2019
● 18. og 19. oktober. Strand leirsted.
2020
● 20. og 21. mars.
● 23. og 24. oktober.

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2019

● Torsdag 29. august
● Torsdag 10. oktober
● Onsdag 20. november

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2019
(Datoer ikke bestemt)
●  Bergen menighet:
●  Bjerkely menighet og Horten menighet:
●  Granly menighet, Tønsberg
●  Moe menighet, Sandefjord:
●  Ryenberget menighet, Oslo:
●  Telemark menighet:

K O N F I R M A S J O N E R
2019 
●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 19. mai   ●   Vestfold (Granly kirke og Bjerkely kirke), 12. mai
●  Nordreisa, Troms, 11. mai
2020
●  Oslo, 3. mai   ●   Sandefjord, 3. mai   ●   Telemark, 24. mai   ●   Vestfold, 10. mai
2021
●  Oslo, 2. mai   ●   Sandefjord, 2. mai   ●   Telemark, 23. mai   ●   Vestfold, 9. mai
2022
●  Oslo, 8. mai   ●   Sandefjord, 8. mai   ●   Telemark, 22. mai   ●   Vestfold, 15. mai

S A N K T H A N S S T E V N E R
2019
●  Gjennestad i Stokke: lørdag 22. og søndag 23. juni
2020
●  Gjennestad i Stokke: lørdag 20. og søndag 21. juni

G E N E R A L F O R S A M L I N G
2019

● Gjennestad i Stokke: fredag 21. – lørdag 22. juni

R E T R E A T for prester og andre ansatte
2019
Høgsveen, 7. – 9. oktober 

S E M I N A R E R for  DELKs skoler
2019
Personalseminar 11.-12. november på Quality Hotell Kongsberg
2020
Seminar for kristendomslærerne, prester, diakoner etc. 15. januar på Bjerkely

 

Artikkelen er publisert 10. mars 2017. Sist endret 2. mai 2019