Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

 

Arrangementer som finner sted de nærmeste seks måneder blir oppført i kalenderen på DELKs hovedside og i den enkelte menighets kalender.

R Å D S M Ø T E R
2018
●  26. og 27. oktober (uke 43)

2019
● 22. og 23. mars
●18. og 19. oktober.

 

H O V E D S T Y R E M Ø T E R
2018

●  28. august, 16. oktober, 29. november

 

J U L E M E S S E R / M I S J O N S M E S S E R
2018

●  Bergen menighet: Misjonsbasar lørdag 17. november kl. 1300 i DELK Bergen
●  Bjerkely menighet og Horten menighet: Langgata kirke i Horten lørdag 1. desember
●  Granly menighet, Tønsberg: lørdag 17. november
●  Moe menighet, Sandefjord: (ingen detaljer)
●  Ryenberget menighet, Oslo: lørdag 24. november
●  Telemark menighet: lørdag 24. november

 

K O N F I R M A S J O N E R
2019 
●  Oslo, 5. mai   ●   Sandefjord, 5. mai   ●   Telemark, 19. mai   ●   Vestfold (Granly kirke og Bjerkely kirke), 12. mai

2020
●  Oslo, 3. mai   ●   Sandefjord, 3. mai   ●   Telemark, 24. mai   ●   Vestfold, 10. mai

 

S A N K T H A N S S T E V N E R
2019
●  Gjennestad i Stokke: lørdag 22. og søndag 23. juni
2020

G E N E R A L F O R S A M L I N G  og S A N K T H A N S S T E V N E
2019

● Gjennestad i Stokke: fredag 21. – søndag 23. juni

 

R E T R E A T for prester og andre ansatte
2018

 

S E M I N A R E R for  DELKs skoler
2019
Kristendomsseminar onsdag 23. januar i Bjerkely menighetssenter
Personalseminar 11.-12. november på Quality Hotell Kongsberg

 

Artikkelen er publisert 10. mars 2017, sist endret 4. oktober 2018