Nore menighet

DELK-menigheten i Nore holder til i Fredheim kirke som ligger litt syd for Rødberg i Nore og Uvdal komune.

Fredheim kirke ble bygget i 1907-1908.

Gudstjenester avholdes jevnlig, og begynner kl 11.00 hvis ikke annet er oppgitt.

Gudstjenestelisten for 1. halvår 2017 ser slik ut:

●  Søndag 26. mars, gudstjeneste ved Morten Askjer
●  1. påskedag 16. april, gudstjeneste ved Morten Askjer
●  Søndag 14. mai, gudstjeneste ved Bertil Andersson
●  2. pinsedag 5. juni, gudstjeneste ved Morten Askjer

 

GF og ST. Hansstevnet 2017
DELKs generalforsamling finner i år sted på Gjennestad samtidig med årets St. Hansstevne, og det store arrangementet skjer fra fredag 23. til søndag 25. juni .
Les nyhetsartikkelen om stevnet, og du kan også laste ned programmet for å se alt som skjer under de tre dagene.

 

Nore Menighet
Besøksadresse: Sporan, Nore. Kirken ligger like inntil Rv 40 ved Sporan syd for Rødberg, og hovedatkomsten er nå fra Tunnhovdveien.
Menighetens prest er Morten R Askjer, Tykkemarkveien 3, 3174 Revetal, telefon 917 37 207.

Nore menighet styres av et råd med presten som leder.
Kontaktperson er Ivar Haug, 3630 Rødberg, telefon 905 25 326 / 32 74 12 49.

 

Møtelisten for alle DELKs menigheter finner du her.