Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

Veiledning for ansatte, frivillige og tillitsvalgte medarbeidere i DELK.

 

DELKs Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser gir en veiledning når en kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd. Retningslinjene skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker som dreier seg om seksuelle overgrep/krenkelser, og der anklaget/mistenkt er ansatt, tillitsvalgt eller frivillig medarbeider i DELK.

Det er også utarbeidet en brosjyre som gir kortfattet informasjon om retningslinjene samt referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren ligger her på DELKs hjemmesider og skal også være tilgjengelig i alle våre menigheter.

En enkel folder, Se meg, som setter et særlig fokus på holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring omkring seksuelle overgrep overfor barn og unge ligger også ute i menighetene, i tillegg til her på våre hjemmesider.

 

Retningslinjene finner du her.

Folderen «Se meg» finner du her.

 

Koordineringsgruppen for seksuelle overgrepssaker i DELK:

●  Karin Heum, leder; karinheum@gmail.com; telefon 977 79 857
●  Svein Minnesjord; s-minnes@online.no; telefon 957 28 082
●  Monica Guren; gurmoni@gmail.com: telefon 480 46 805
●  Jens Bjørnsgård; jens.bjornsgard@delk.no; telefon 928 49 725
●  Tilsynsmannen; rolf.ekenes@delk.no; telefon 900 91 562

 

Artikkelen er oppdatert 29. januar 2017