Stefanusbarna

Gjennom Stefanusalliansen støtter DELK Mamma Maggies diakonale arbeid i Kairos slum.

Mamma Maggie kommer fra en velstående familie i Kairo – som er Midtøstens største by med sine 15 millioner innbyggere. I 1985 ble hun oppmerksom på byens enorme fattigbefolkning. Noen av verdens største slumområder ligger i denne byen. For Mamma Maggie ble denne oppdagelsen starten på et diakonalt arbeid som omfatter tusenvis av familier. De kristne koptere befinner seg på bunnen av samfunnet og er svært marginaliserte. De overlever ved å samle søppel på byens store søppelberg.

‘Stefanusbarna’ kalles virksomheten som er særlig rettet mot barn:

-Over 13000 familier for regelmessige besøk av sosialarbeidere

-Nærmere 12000 barn i over 80 barnehager med 900 ansatte.

-Årlige leire for barn mellom 8-19 år. Her kommer de ut av slummen, får næringsrik mat, oppredd seng og deltar i bibelundervisning, sport, musikk etc

-Førstehjelp og legebehandling

-Skoler – hvorav tre yrkesskoler med skomakerfag og strikking med tanke på framtidig arbeid.

Mamma Maggies visjon er å gi omsorg til de fattigste av de fattige, redde liv, formidle håp og gjenopprette verdighet.

Slik hilser hun til givere:

Vi har fått en fantastisk mulighet til å nå ut til så mange barn som lider nød. Min bønn er at Gud fortsatt vil trekke oss nærmere seg ved å gi oss stadig flere barn – barn som trenger Jesu Kristi kjærlighet

 

DELKs støtte:
Egypt via Stefanusalliansen

Mamma Maggi’s arbeid i Kairo  20 000

Maggie Gobran grunnla «Stephen’s Children». Tusenvis av barn og deres familier får helsesjekk, mat og skoletilbud. Organisasjonen har 1 500 fulltidsansatte i organisasjonens barnehager og som hjemmebesøkere.