Tilsynsmannsvalget

Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste.

 

Full liste over valgresultatet etter 1. omgang kan fås ved henvendelse til eldsterådet. Valgdeltakelsen var på 52 %.

Det blir en valgomgang nr. to fordi ingen fikk over 60 % av stemmene.

 

Innlegget er publisert fredag 4. januar 2019.