Tilsynsmannsvalget – andre valgomgang

Andre omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er nå i gang. De to som går videre er Bertil Andersson og Ulf Asp. Valgomgangen skal være avsluttet innen 17. mars.

 

Opptelling vil skje på DELKs hovedkontor den påfølgende uken.

La oss fortsatt huske på å legge tilsynsmannsvalget fram for Gud i bønn.

 

DELKs hovedkontor 3. februar 2019