Tro og tvil på kristendomsseminar

”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte.

 

– Derfor var den skriftlige responsen fra deltagerne på slutten av seminaret så å si utelukkende positiv, forteller skolekonsulent Tore Slettvik, som var tilrettelegger for seminaret som samlet omlag 40 deltagere.

Etter åpningsandakt ved prest Erling Rantrud og informasjon om status for læreplan- og lærebokarbeidet i DELK ved Tore Slettvik, ble ordet gitt til dagens foredragsholder som gjennom dagen delte sitt tema inn i tre bolker. Den første var: ”Kristentro? Er den i helt tatt troverdig? – Om Bibelen, troen, kollisjonen med samtiden – og noen mulige veier videre”.

Den andre var: ”Kan troen bare tros – eller kan den også forsvares med tanken?”, mens siste bolk handlet om tvilen: ”Hva med tvilen? Er ikke den troens ødeleggende motstykke?”.

Av mange gode punkter og poenger: Kjøde pekte på den bibelske praksis ut fra 1 Pet 3 (vær alltid beredt), Apgj. 17 (talen på Areopagos) og Lukas 24 (Jesu samtale med Emmausvandrerne).

Han viste til at det er viktig å stille spørsmål. – De vil alltid være med å åpne opp for refleksjon.

Hele 70 prosent av barn som er aktivt med i kristen sammenheng går bort når de blir voksne. – Mange mangler troverdige forbilder, sa foredragsholderen, som pekte på mulighetene lærere og andre har til å prege barn og unge på en sunn og god måte.

Fungerende tilsynsmann i DELK, Boe Johannes Hermansen, oppsummerte seminardagen og takket alle som hadde bidratt til gjennomføringen.

Seminaret ble arrangert av Kristendomskomiteen i DELK og de aller fleste deltagerne var lærere ved DELKs fem skoler: Bjerkely, Granly, Moe, Ryenberget og Skauen.

Boe Johannes Hermansen 
tekst og foto

 

Artikkelen er publisert 14. januar 2018