Velkommen til åpne foredrag på Rådsmøtet på Ryenberget

På rådsmøte på Ryenberget fredag 13. og lørdag 14. april er det to foredrag/innledninger med debatt som er åpne. Da ønsker vi tilhørere velkommen. Det øvrige rådsmøtet er lukket.

 

Debatten etter innledningene er primært for rådsmøtets medlemmer, men det kan gis anledning for spørsmål/kommentarer fra tilhørere.

 

Fredag 13. april  –  kl. 18.00–19.15  Du er velkommen til å være med fra vi starter. Det er en kort andakt og et par åpningssaker fra kl. 17.45.

RM   4/18      Den norske kirke – søsterkirke eller villfarent får?   –   Tid 75 min   

Hvordan skal vi tenke om Den norske kirke etter vedtaket om likekjønnet vigsel som Kirkemøtet gjorde i fjor? Hva slags type kontakt kan vi fortsatt ha med Dnk – og hva skal vi ikke ha? Hva er viktig søskenfellesskap på tvers av kirkegrenser tross dyp uenighet på noen punkt, og hva kan bli legitimering av ubibelsk teologi? Bør vi med klassisk ståsted både fra Dnk, DELK, de lutherske organisasjonene og fra luthersk frikirkelige ha sterkere fellesskap? I så fall på hvilken måte? Hva med Frimodig kirke i dette bildet?
– Svein Granerud, leder for Normisjon Norge og styreleder i Frimodig kirke, innleder på temaet. Spørsmål og samtale.
– Foredraget og debatten er åpen del av RM.

 

Lørdag 14. april  –  kl. 9.50–11.20 (det er en liten pause etter innledning og før denne saken fortsetter med samtale/debatt)

RM  10/18    Skapelse vs. utvikling – hva lærer DELK? – del I    –   Tid 75 min

RM april 2017 nedsatte et utvalg til å utrede spørsmålet om kirkesamfunnets syn på spørsmålet om skapelsestro eller utviklingslære. Utvalget har levert sin innstilling. Som første del av RMs drøftelse har vi invitert informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen, til å innlede til en samtale over temaet. Foredraget og samtalen er åpent.

 

Artikkelen er publisert 9. april 2018.