Viktige DELK-dokumenter

Her finner du DELKs grunnregler, strategiplan, protokoller fra generalforsamlinger og andre grunnlagsdokumenter.

Grunnregler, versjon III, etter  GF  2017. (Oppdatert versjon etter GF 2019 blir lagt ut desember 2019)

Strategiplan 2018-2021.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2019.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2017.

Protokoll fra Generalforsamlingen 2015.

Hvordan bli medlem i DELK? Brosjyre til nedlasting

Diakonitjenesten i DELK. Grunnlagsdokument.

Strategi for menighetsplanting.

Artikkelen er publisert 4. mai 2017, sist justert 11. oktober 2019.