Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019.

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872 og har 12 menigheter.
Ryenberget menighet i Oslo har ca. 500 medlemmer og driver Ryenberget barne- og ungdomsskole med ca. 200 elever.

Fordi vi også driver en kristen friskole har vi muligheter til å kombinere stilling i menigheten med  stilling i skolen. Avhengig av søkernes interesser og kompetanse setter vi sammen en eller flere stillinger som dekker våre behov.

Vi tilbyr trivelig stabs-fellesskap, dedikerte frivillige, hensiktsmessige lokaler, lønn og pensjon etter avtale.

For full utlysningstekst med mer informasjon om oppgavene, se www.ryenbergetmenighet.no.  Har du spørsmål, kontakt eldste i Ryenberget menighet Egil Helland, telefon 913 15 555 eller Andreas Thorsnes, telefon 911 70 395.

Søknad med CV og referanser sendes til egil@egil.net innen 15. august 2018.

 

Artikkelen er publisert 11. juni 2018.