1 000 000 bibler til Cuba! La Biblia es un libro súper

Når var sist gang du ikke hadde mulighet til å lese i bibelen? Jeg er omgitt av muligheter. Jeg finner bibler på kontoret, i stuen hjemme, på iPaden og på telefonen.

På andre siden av havet, på Cuba, er situasjonen en annen. Det er mange levende og aktive kristne menigheter der. En av ti Cubanere går jevnlig i kirken. 10 % av landets befolkning er evangeliske kristne og 10 % er katolikker. Analfabetisme finnes nesten ikke. Castros Cuba har utdanning i fokus. Men de mangler bibler å lese i!

 

Da sier vi en million

Da Det Norske Bibelselskap var på besøk hos sine Cubanske søsken for noen år siden, endte samtalen med følgende spørsmål. «Men hvor mange bibler mangler dere da?»

Slik startet bibelselskapets prosjekt «1 000 000 bibler til Cuba».  I fjor var prosjektet subjekt for Bibeldagen 2014. I 2015 skal elevene på DELKs skoler få være med å støtte prosjektet. Det er godt i gang. Allerede er mange titalls tusen bibler trykket i Brasil og sendt til landet.

 

Besøk i Havana

13. april denne våren kunne fire niendeklassinger, to fra Moe og to fra Ryenberget skole, en lærer fra hver av skolene, en pensjonert generalsekretær fra Bibelselskapet og undertegnede sette seg på flyet til Havana, Cuba. Målet var å besøke det Cubanske Bibelselskap og kirkeråd, samt besøke flere menigheter rundt om i Havana og omegn for å få kjennskap til prosjektet og fortelle om det til klassekamerater og menigheter hjemme.

Vi fikk en fantastisk opplevelse. Det skal vi ikke legge skjul på. Men det som gjorde størst inntrykk var å besøke barnearbeid i ulike menigheter. Alle kirkene vi besøkte, ni kirker på seks dager, hadde aktivt og velfungerende barne- og ungdomsarbeid.

 

Innholdsrikt program

Bibelskapet hadde snekret et innholdsrikt program for oss.  Hver morgen ble vi hentet av vår faste sjåfør «el Flaco» (han tynne) som kjørte oss til en menighet gjennom de minste og rareste gatene i Havana han kunne finne.

Deretter fikk vi i over tretti varmegrader og respektfulle langbukser være med på barneopplegg i ulike menigheter før våre Cubanske venner Hector og Alain kom kjørende med pappesker fulle av bibler. Da begynte jobben til ungdommene våre. De fikk dele ut mange hundre bibler til glade, forventingsfulle og begeistrede barn og ungdom.

Nå begynner altså arbeidet. Denne turen var bare en liten start. Til høsten skal elevene på DELK-skoler i lille Norge få være med på å samle inn penger til 1000 000 bibler til Cuba! De kommer til å bli lest!

Tekst og foto: Erling Rantrud

 

Innlegget er et utdrag av en artikkel som kommer i Underveis nr. 2-2015.