170 DELK-skoleansatte samlet på Tjøme

Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 6.-7. november deltok 170 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Havna hotell på Tjøme. Gjennomgangstemaet for seminaret var menneskeverd og med følgende setning som overskrift på programmet: «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest.»

 

Skolelederne hadde satt opp tre mål for seminaret:

  • Få inspirasjon til å være kristen medarbeider i DELK-skolen
  • Styrke DELK-skole-fellesskapet
  • Få kunnskap om og inspirasjon til å møte ALLE elever på en likeverdig måte.

 

Spesialpsykolog Gry Stålsett fra Modum Bad / Menighetsfakultetet innledet med foredraget Jakten på det perfekte – sammenligning og fortvilelse? 

Daniel Joachim Kleiven i organisasjonen Menneskeverd snakket om Hva bestemmer et menneskes verdi?

Tilsynsmann Rolf Ekenes startet sitt innlegg med å takke alle ansatte for den store og viktige jobben de gjør i skolene, før han hadde temaet Den største i himmelriket. Om barna og troen.

Prest i Ryenberget menighet og skole, Kristoffer Hansen-Ekenes, hadde to bibeltimer under overskriften Å famle seg fram til en favn. Han tok utgangspunkt i Luk.15 om sønnen som kom hjem.

Sangere og musikere fra Ryenberget skole hadde lagt til rette for god fellessang innimellom foredragene. 9. klassingen Armand Løvehjelm Lauritzen fra Granly skole imponerte med flott pianospill.

Psykiater Arne Austad fra Modum Bad snakket om påvirkning med respekt, der han bl.a. viste til noen kjennetegn ved sunne og usunne kristne miljøer. Han minnet om at ordet respekt kommer av re-spectare som betyr å se om igjen. Både Austad og flere av de andre foredragsholderne var innom begrepet skam, og minnet om at det er viktig å skille mellom skyld og skam.

I anledning reformasjonsjubileet hadde Hege Kåsin Rusten og Erling Pedersen et kåseri om Martin Luther – i ord og toner.

Seminaret ble avsluttet med to humoristiske og praktiske temaer som var kalt Skapt til å skape og Det nysgjerrige mennesket. Gunnar Bækkevold og Thor-Einar Krogh i firmaet Konsonant bød på seg selv og viste oss praktiske eksempler på hvordan kreativiteten i oss kan få rom.

Det ble også tid til å nyte god mat og sosialt samvær. Mange rakk noen lufteturer ut i det fine høstværet, og alle kunne nyte den vakre utsikten mot fjorden – fra konferansesalen.

Tekst og foto: Tore Slettvik

Artikkelen er publisert 14. november 2017