Årets første Underveis er distribuert

«Nye» Underveis er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet.

I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet.

Bladet er kraftig fornyet rent layoutmessig, og inneholder mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, Møtelisten, Diakonispalten, lokalt menighetsstoff og de faste spaltene.

Artikkelen «La oss kidnappe Quisling» og et portrett av Håkon Valen Sendstad med tittelen «Tro, håp og bassgitar» er også med i bladet.

I tillegg har Ulf Asp skrevet en reportasje om kurset «Varmere kirkekaffe»; et verktøy for menigheter som ønsker å bli enda mer inkluderende overfor nye besøkende.

Hvis du ønsker å få bladet tilsendt i posten kan du sende en e-post til underveis.abonnement@delk.no, eller ringe DELK-kontoret på telefon 33 35 93 50.

Artikkelen er publisert 30. mars 2020