Årets julenummer av Underveis er ferdig

Underveis nr. 4-2020 er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet.

I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet.

Bladet har et variert innhold, og du kan blant annet lese om både riving av et gammelt kirkebygg og bygging av et nytt, hvordan feires jul i Det hellige land, hvem som er DELKs utsendinger til misjon, og hva ungdom tenker om tro og tvil. I tillegg inneholder bladet mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, Møtelisten, Diakonispalten, lokalt menighetsstoff og de faste spaltene.

Hvis du ønsker å få bladet tilsendt i posten kan du sende en e-post til underveis.abonnement@delk.no, eller ringe DELK-kontoret på telefon 33 35 93 50.

Artikkelen er publisert 10. desember 2020