Barneleirene på Bondal flyttes til august

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien)

Følgende datoer er planlagt: 

4.-5. klasse: Mandag 2. august til torsdag 5. august

6.-7. klasse: Torsdag 5. august til søndag 8. august

(klassetrinn følger skoleåret 2020/2021)

Det blir utsendt mer informasjon (via skolene/menighetene) om barneleirene og påmelding i mai måned. Vi vil også legge ut informasjon på www.delk.no. Ta med en venn og kom. Leirene er åpne for alle (som nå går i 4. – 7. klasse). Velkommen!

Har dere spørsmål allerede nå, så ta kontakt med:

Rina Husby, 926 57 641 / rina.husby[a]delk.no. Kontaktperson for 4.-5.klasse-leiren.

Fredrik Minnesjord, 404 13 542 / fminnesjord[a]gmail.com. Kontaktperson for 6.-7. klasse-leiren.