Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

UNSET-6-01-01-1-aspect-ratio-16-9
UNSET-6-01-01-1-aspect-ratio-9-16

Stilling ledig som prest i Bergen

Bergen menighet har ledig stilling som prest i 100 % fast stilling. Søknadsfrist 26. september.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872 og markerer 150 års jubileum i år.  Kirkesamfunnet har omkring 3200 medlemmer fordelt på 14 menigheter i Norge. Bergen menighet ble etablert i 2002. Menigheten har 185 medlemmer og samles i egne lokaler i Rosenbergsgaten 1, i Bergen sentrum. I nærheten ligger en søstermenighet i Håkonsund på Sotra. En satsning på en menighetsplante i Tørvikbygd i Hardanger får oppfølging fra eldsterådet i Bergen menighet.

Om stillingen

Bergen menighet lyser ut en fast stilling i 100% der 70% utgjør stilling som menighetsprest og inntil 30% vil settes av til sekretæroppgaver. Vi søker en prest som kan være hyrde for alle generasjoner i menigheten, og som vil skape gode møteplasser for kristent fellesskap basert på evangeliets budskap og omsorg for medmennesker.

Definerende for menighetens profil er klassisk luthersk nådemiddelorientert gudstjenesteliv. Menighetens hovedsamling er gudstjeneste eller møte, med søndagsskole, søndag formiddag. Utover hovedsamlingene har menigheten faste bibeltimer på ukedager, bibelgrupper, konfirmantundervisning, og arbeid rettet mot medlemmer med innvandrerbakgrunn.

Menigheten har to prestestillinger. Sammen med menighetens valgte eldste utgjør prestene menighetens eldsteråd som har det åndelige ansvaret. Prestene har det naturlige hovedansvaret for forkynnelse, undervisning og sjelesorg i menigheten, og de har en sentral rolle i å utvikle menighetsarbeidet og gudstjenestelivet.

I menigheten er alle generasjoner representert, men den består i stor grad av eldre, innvandrere og barnefamilier. Det er et stort potensiale for diakonalt arbeid og vi ser gjerne at presten involverer seg i barne- og familiearbeid. Vi har mange frivillige medarbeidere. Menigheten ønsker seg derfor en prest som er involverende og engasjerende, og som vil ha Bergen menighet som sitt åndelige tilholdssted, med aktiv deltakelse for seg selv og eventuell familie.

Som ny prest i Bergen menighet vil en del av tjenesten bli i Sotra menighet i Håkonsund, og opp til 20% av stillingen kan bli knyttet til en tidsavgrenset prosjektstilling som prest for menighetsplanten i Norheimsund i Hardanger.

Sentrale arbeidsoppgaver for ny prest. Han skal:

  • Forkynne og undervise Bibelens ord som lov og evangelium ihht til klassisk luthersk lære
  • Forvalte sakramentene, oppmuntre til og være lett tilgjengelig for sjelesorg
  • Være en drivkraft i menighetsbyggende arbeid, med spesiell vekt på dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning for barn og unge, og for kirkesøkende med innvandrerbakgrunn
  • Være en involverende og engasjert leder for det mangfoldige arbeidet som gjøres i menigheten, deriblant diakonalt arbeid.

Oppgavene knyttet til arbeidet som sekretær vil bli lagt til stillingen etter nærmere avtale.

Viktige personlige egenskaper og kompetanseområder:

  • Nådegave til å forkynne Bibelens ord som lov og evangelium
  • Teologisk utdannelse og/eller relevant erfaring
  • Gode samarbeidsevner
  • God på mellommenneskelige relasjoner
  • Erfaring fra barne-, ungdoms- eller familiearbeid
  • Strukturert, og vant til ulike dataprogram og administrativ oppfølging

 

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Presten er forpliktet til å formidle og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230.

Søknad med CV og referanser sendes innen mandag 26. september 2022 til bertil.andersson@delk.no

Det vil bli gjort en fortløpende vurdering av søkere.