Bertil Andersson ny prest i Telemark

Stillingen som prest nr 2 i nye Telemark menighet ble utlyst i mai, og ved fristens utløp var det fire søkere.

 

Tilsettingsutvalget (TU), med representanter fra både tidligere Porsgrunn og Skien menigheter i tillegg til de faste TU-representantene, innstilte enstemmig til Personalkomiteen og Hovedstyret at Bertil Andersson ble tilbudt stillingen.

DELK-styret har nylig vedtatt at Bertil tilbys prestestillingen i nye Telemark menighet i 70 % stillingsstørrelse. Bertil har takket ja til stillingen. Han vil tiltre 1. januar 2017.

Vi ønsker Bertil og hans familie velkommen som prestefolk i Telemark og ønsker dem Guds rike velsignelse i oppgavene som venter.

 

Artikkelen er publisert 10. august 2016