Bertil Andersson på plass som ny tilsynsmann i DELK

Den nye tilsynsmannen var på plass 1. september, og denne måneden går han i tospann med avtroppende tilsynsmann Rolf Ekenes. Det er mye informasjon og kunnskap som skal utveksles. 

Artikkelen «DELK får ny tilsynsmann» sto i Underveis nr. 2 – 2019, og et lite utdrag fra artikkelen finner du nedenfor.


Ser fram til å ta fatt
Bertil Andersson er ikke oppvokst i DELK, og har heller ikke lang fartstid i kirkesamfunnet. Nå er han dets øverste leder. Hvordan kjennes det? Andersson er ydmyk ovenfor oppgaven: «Da jeg første gang forstod at det faktisk kunne bli slik, ble jeg både overrasket og litt spørrende. Selv om jeg kanskje var blitt litt kjent for DELK-medlemmer som utsending til Mongolia, hadde jeg jo ikke vært i tjeneste som prest mer enn omtrent to år. Derfor trodde jeg ikke det var så sannsynlig at jeg skulle bli valgt. Men tanken på at det skulle kunne bli slik, opplevdes mest som en byrde. Hvis jeg skulle bli tilsynsmann, ville det bli mitt kors å bære et slikt ansvar. Samtidig hadde jeg etter at jeg kom hjem fra Mongolia gått gjennom en skikkelig kamp med Herren med tanke på kall og fremtid. Denne kampen resulterte i at jeg på ny måtte overgi meg til Herrens ledelse. Derfor var det egentlig ikke noe annet alternativ for meg enn å stille meg til disposisjon. Nå en tid etter prosessen ser jeg fram til å ta fatt på oppgavene som venter.»

Andersson skal ta over etter en annen stødig kar. Ekenes og Andersson har ikke en veldig lik bakgrunn, men likevel er iveren for misjon en fellesnevner. Bertil Andersson forteller: «Jeg har hatt gleden av å arbeide sammen med Rolf i ulike utvalg de siste årene. Og tidligere hadde vi også en god dialog da min familie var utsendinger til Mongolia. På mange måter tror jeg at Rolf og jeg tenker ganske likt. Det gjelder kanskje spesielt ønsket om at DELK skal ha et utadrettet fokus både i Norge og i andre land. Et slikt fokus har vi allerede ikke minst gjennom skolene våre. Men både menighetsplanting i Norge og utsendelse av misjonærer vil være viktig framover.»


Videreføre et frigjørende evangelium
Apropos fremtiden; hva tenker DELKs nye tilsynsmann om fremtiden for kirkesamfunnet han nå skal lede? «DELK skal gjenkjennes på en ydmyk, men tydelig formidling av Guds ord til omvendelse og liv i tro,» responderer Andersson. «Jeg ønsker at vi viderefører et frigjørende evangelium slik det blir utlagt i sann evangelisk-lutherske forkynnelse. Jeg drømmer om at Norges folk på ny skal vende seg til Herren, og at DELK skal kunne være et av de verktøy som Herren kan bruke for å lede sitt folk.»


Kontaktinformasjon både til DELKs hovedkontor og den nye tilsynsmannen finner du her.

Artikkelen er publisert 14. september 2019