Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

artem-kniaz-DqgMHzeio7g-unsplash-scaled-aspect-ratio-16-9
artem-kniaz-DqgMHzeio7g-unsplash-scaled-aspect-ratio-9-16

LEDER FOR MENIGHETENS BARNE OG FAMILIEARBEID

Bjerkely menighet i nordre Vestfold er en del av kirkesamfunnet DELK. Vi har omtrent 180 stemmeberettigede medlemmer med en spredt alders-sammensetning. Vårt motto er «I Jesus – For hverandre – Ut i verden»

Nå søker vi etter deg som kan lede menighetens barne- og familiearbeid i 40% stilling

Vi leter mer etter personlig egnethet og gode referanser, enn formell utdannelse. Du må gjerne være ung; like å arbeide strukturert og mer se muligheter enn begrensninger.

Viktige oppgaver vil være:

o             å støtte opp om og legge til rette for eksisterende aktiviteter

o             å bidra til å utløse økt frivillighet

o             å være et forbilde for de unge og støtte opp under tanken om at «kirken er et hjem og hjemmet en kirke»

o             å videreutvikle arbeid med og blant barna og unge familier

o             å organisere sang- og musikkreftene som finnes blant de unge og i foreldregruppa

Den som ansettes må knytte seg til og være lojal mot menighetens grunnregler og teologisk plattform. Politiattest må forevises.

Noe av arbeidet vil foregå på kveld og helg, knyttet til menighetens samlinger. Videre vil det være naturlig med et samarbeid med menighetens lokale skole og ungdomsarbeid.

Les mer om oss på delk.no/bjerkely-menighet  Det du ikke kan lese der,  er bl.a. at kirkesamfunnet og våre skoler i distriktet stadig har behov som gir muligheter for å fylle på denne 40% stillingen, om det er ønskelig. Presten vår, Morten Askjer kan også gi utfyllende informasjon. Ikke nøl med å kontakte ham på  917 37 207

Vi kan tilby et støttende lederteam og moderne lokaler. Lønn og tiltredelse etter avtale.  Søknad med CV  sendes snarest til morten.askjer@delk.no