Ble inspirert til arbeidet i DELK-skolene

Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 9.-10. november deltok nærmere 170 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Hotell Farris Bad i Larvik. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager.

 

Etter velkomst ved skoleledersekretær Brit Hvalvik startet tilsynsmann Rolf Ekenes seminaret med en bibeltime der han tok utgangspunkt i sangen «Kvardagskristen vil eg vera». Han pekte blant annet på Fil. 2,13: For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.

Jan Spurkeland tok oss med på en spennende reise der han pekte på betydningen av å bygge relasjoner for å skape trygge barn og ungdommer. Relasjon er et ustabilt forhold mellom mennesker, som må vedlikeholdes, sa Spurkeland blant annet.

I bibeltimen til Erling Rantrud fikk vi konkrete eksempler på hvilke virkemidler Jesus brukte i sin undervisning. Ordet klasseledelse, som er mye brukt i pedagogiske sammenhenger i dag, var nok ikke oppfunnet på Jesu tid. Men vi aner at Jesus var en god klasseleder og lærer, og et godt eksempel for oss – også på dette området. Jesus stiller spørsmål, han tar imot spørsmål, han tar noen mennesker til side, han spør hva mennesker vil at han skal gjøre for dem, han viser tillit, han forteller historier – var noe av det vi fikk høre mer om.

NLA-lærer Bård Eirik Hallesby Norheim hadde flere temaer som handlet om hvordan vi møter ungdom i dag med evangeliet om Jesus. Han tok bl.a. utgangpunkt i spørsmålet «hva skal dagens unge med en venn som har gitt sitt liv?»

Per Anders Nordengen avsluttet seminaret med et humoristisk og tankevekkende kåseri om hvordan vi kommuniserer, verbalt og non-verbalt.

Det ble også tid til å nyte god mat og sosialt samvær. Mange benyttet anledningen til å bade, både i varme bassenger og en dukkert i den åtte grader varme (kalde) fjorden utenfor hotellet.

 

Tekst og foto: Tore Slettvik

Artikkelen er lagt ut 13. november 2015