Bli medlem i DELK

Medlemmene er viktige for DELK, og antall medlemmer er avgjørende for det DELK mottar i offentlig støtte. Som medlem vil du kunne være med på å bestemme over utviklingen i menigheten og kirkesamfunnet.

 

Medlemmer som mottar nattverd, har blant annet stemmerett på menighetens årsmøte. De kan delta i ulike valg i menigheten og selv kunne bli valgt til for eksempel utsending til DELKs generalforsamling og til ulike verv i menigheten og kirkesamfunnet etter de bestemmelser som gjelder.

Derfor er det viktig at de som er engasjert i menigheten, også er medlemmer.

Mer informasjon om det å være medlem i DELK, det praktiske som er viktig i forbindelse med både inn- og utmelding, samt nødvendige skjemaer, finner du her.

Artikkelen er publisert 9. januar 2017.