Boktrykkerkunsten spredte reformasjonens budskap

Gjennom den da nyvunne boktrykkerkunsten spredte reformasjonens budskap seg vidt, og på et tidspunkt var størstedelen av trykte skrifter i Tyskland ført i pennen av Luther.

 

Bøker er fortsatt en svært viktig kilde til oppbyggelse og kunnskap for den troende. Ta en titt på listen nedenfor.

 Tittel   Forfatter  Forlag   Tidspunkt
 Skriften vitner om Kristus     Jan Bygstad  DELK-forlaget  Vår 2017
 Lutherboken                                Svend Lerfeldt  DELK-forlaget  Vår 2017
 Om den trellbundne viljen    Martin Luther  DELK-forlaget  Vår 2017
 Lille katekisme*                        Martin Luther  DELK-forlaget  Vår 2017
 Kirkens bekjennelsesskrifter       Ulike  DELK-forlaget
 De sju botssalmene                       Martin Luther  DELK-forlaget  2005
 Et kristenmenneskes frihet  Martin Luther  DELK-forlaget  2002
 Store katekisme                             Martin Luther  DELK-forlaget  1996
 Levende tro – frimodig bekjennelse    James A. Nestingen  DELK-forlaget  2014

*Tittel ikke endelig fastsatt. Boken vil også inneholde Augustana, Apostolicum, Nicenum og Athanasianum.


Komiteen for reformasjonsjubileet
Artikkelen er publisert 1. januar 2017 (oppdatert 10. januar 2017)