Bønn til alle tider


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

For noen uker siden gjennomførte vi vår Generalforsamling. Det var godt å møte mange av våre engasjerte medlemmer til gode samtaler og overlegninger.  

Så vil jeg gjerne oppfordre hver enkelt medlem og leser til å be for vårt kirkesamfunn også videre, – om frimodighet på Guds Ord, om visdom og veiledning.

Nå har vi nettopp fått ny regjering i Norge. Noen er helt sikkert skuffet etter resultatet av valget, mens andre ser frem mot tiden som kommer. Uansett hvem som styrer landet, oppmuntres vi til å «Be for konger, og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe som Gud, vår frelser, gleder seg over» (1 Tim 2,3).

La oss i Jesu navn be sammen med noen ord fra et bønnerop før valget: «Vi ber om rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten… Vi ber om politikere som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet. La oss få en regjering som gir folk hjelp til å leve og som forsvarer livets ukrenkelighet, enten det gjelder spørsmål om bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke. Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap med mor og far.»

Med ønske om et videre velsignet høstsemester!

Omskrevet artikkel fra Underveis nr. 3-2021.
Publisert på DELKs nettsider 18. oktober 2021.