Brev til tidligere elever, – en beklagelse

Et brev fra DELKs ledelse er sendt alle som var elever ved DELKs skoler i et stort tidrom. Brevet ble sendt 26. april i år.

 

Som kjent for mange i DELK, bla. gjennom omtale i Underveis, har vi i kirkens ledelse ønsket å sende et brev til alle som gikk på DELKs skoler i tidsrommet 1955 til 1990.

For mange av disse elevene ble både skolegangen og livet i menigheten mer en belastning enn en velsignelse. En beklagelse fra DELKs side som sto i Underveis i 1995, nådde aldri fram til de som kunne trenge den mest.

Derfor bestemte DELKs rådsmøte i oktober i fjor å sende en personlig beklagelse til ca. 2 300 tidligere elever. Brevet ble sendt for noen dager siden.

Brevet kan leses her: Brev til tidligere elever

Artikkelen er publisert 3. mai 2018.