Om DELK

Velkommen til Det evangelisk lutherske kirkesamfunn. I denne menyen finner du mer varig informasjon om DELK.

Ledig stilling som prest i Kristiansand menighet – frist 13. september

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 13 menigheter. Kristiansand menighet ble etablert i 2016, har 24 medlemmer og har sine samlinger i leide lokaler i Kristiansand sentrum.

[ Les mer ]

Langtidskalender for DELK

Her finner du en oversikt over en del viktige DELK-arrangementer som finner sted i tiden fremover. Oversikten blir oppdatert fortløpende, og det er her du bør lete hvis du vil vite hva som skjer mer enn seks måneder frem i tiden.

[ Les mer ]

Innmelding og utmelding

På våre gudstjenester, møter og andre arrangementer er alle velkommen uansett medlemskap. Samtidig er medlemskap i et kirkesamfunn og en menighet en naturlig del av en kristen tro.

[ Les mer ]

Toårsmeldinger fra hovedstyret og rådsmøtet i DELK

Her finner du toårsmeldingene til generalforsamlingen i DELK fra hovedstyret og rådsmøtet de siste årene.

[ Les mer ]

Møtelisten for DELKs kirker

Møtelisten med oversikt over gudstjenester og søndagsmøter for alle kirkene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn blir lagt ut her etter hver utgivelse av kirkebladet Underveis, og listen blir også oppdatert hvis det er vesentlige endringer i møteplanen.

[ Les mer ]

Ressursdokumenter DELK

Her finner du DELKs grunnregler, strategiplan, protokoller fra generalforsamlinger og andre grunnlagsdokumenter.

[ Les mer ]

DELKs historie

DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn. Denne artikkelen gir en kort framstilling av kirkesamfunnets første tid fra 1872. Det er korte avsnitt om skoledrift, dannelse av nytt kirkesamfunn, kirkekonstitusjon, forhold til omverden, og en oversikt over DELKs tilsynsmenn.

[ Les mer ]

Skoledrift

Helt siden før stiftelsen har DELK sett på skoledrift som en av kirkesamfunnets aller viktigste oppgaver. Både for å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud hvor kirkesamfunnet har hånd om læreplaner, valg av lærebøker og ansettelse av kristent undervisningspersonale.

[ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

[ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 300 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter.

[ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

[ Les mer ]

Kirkelig struktur

Om oppbygging og struktur i kirkesamfunnet.

[ Les mer ]