Ressursdokumenter

Her finner du nyttige dokumenter.

Toårsmeldinger fra hovedstyret og rådsmøtet i DELK

Her finner du toårsmeldingene til generalforsamlingen i DELK fra hovedstyret og rådsmøtet de siste årene.

[ Les mer ]

Møtelisten for DELKs kirker

Møtelisten med oversikt over gudstjenester og søndagsmøter for alle kirkene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn blir lagt ut her etter hver utgivelse av kirkebladet Underveis, og listen blir også oppdatert hvis det er vesentlige endringer i møteplanen.

[ Les mer ]

Ressursdokumenter DELK

Her finner du DELKs grunnregler, strategiplan, protokoller fra generalforsamlinger og andre grunnlagsdokumenter.

[ Les mer ]