Misjon

DELK støtter Den norske Israelmisjons virksomhet (DNI)

I uttalelse om DELKs Israel-engasjement sies det bl.a:

Misjonsbefalingen forplikter oss til vitnetjeneste også overfor jødene.

[ Les mer ]

Stefanusbarna i Egypt

Gjennom Stefanusalliansen støtter DELK Mamma Maggies diakonale arbeid i Kairos slum.

[ Les mer ]

Torunn Haukvik Minnesjord

Arbeid blant innvandrere i Norge

[ Les mer ]

Generell økende aversjon mot muslimer i Norge

Men DELK-misjonær Torunn H. Minnesjord ønsker å bidra til noe annet.
Ulike undersøkelser viser økende fremmedfrykt i den norske befolkning. Hva med oss kristne og våre holdninger og følelser overfor våre muslimske naboer?

[ Les mer ]

SAT-7

Kristent TV-arbeid sendt over satellitt til Midtøsten, Nordafrika og hele Europa

[ Les mer ]

Misjonal kirke på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

[ Les mer ]