Misjon

Misjonal kirke på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

[ Les mer ]