Misjon

Torunn Haukvik Minnesjord

Arbeid blant innvandrere i Norge

[ Les mer ]

Generell økende aversjon mot muslimer i Norge

Men DELK-misjonær Torunn H. Minnesjord ønsker å bidra til noe annet.
Ulike undersøkelser viser økende fremmedfrykt i den norske befolkning. Hva med oss kristne og våre holdninger og følelser overfor våre muslimske naboer?

[ Les mer ]

SAT-7

Kristent TV-arbeid sendt over satellitt til Midtøsten, Nordafrika og hele Europa

[ Les mer ]

Misjonal kirke på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

[ Les mer ]