Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Bertil Andersson på plass som ny tilsynsmann i DELK

Den nye tilsynsmannen er var på plass 1. september, og denne måneden går han i tospann med avtroppende tilsynsmann Rolf Ekenes. Det er mye informasjon og kunnskap som skal utveksles.  Artikkelen «DELK får ny tilsynsmann» sto i Underveis nr. 2 – 2019, og et lite utdrag fra artikkelen finner du nedenfor. Ser fram til […]

[ Les mer ]

DELK Telemark søker prest i 100% stilling

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Telemark menighet ble etablert i 2016 som en sammenslåing av Porsgrunn og Skien menigheter, og har 667 medlemmer. Menigheten driver Skauen kristelige skole med ca 220 elever, og Skauen kristelige barnehage i Skien. For […]

[ Les mer ]

Fellesskap på årets GF og Sankthansstevne

Noe for tanken og noe for hjertet, men først og fremst de troendes felleskap. Årets Generalforsamling og Sankthansstevne er over for denne gang. For andre gang ble GF arrangert i forbindelse med det etterhvert urgamle Sankthansstevnet på Gjennestad. Under følger noen glimt og viktige punkter. Fra generalforsamlingen Hele 20 saker sto på årets saksliste. Forhandlingene […]

[ Les mer ]

Prestenes vaktuker sommeren 2019

Hvem av prestene som er på jobb hvilke uker i sommer finner du i vedlagte PDF – klikk her.

[ Les mer ]

Strømming og opptak fra Sankthansstevnet

Enkelte av møtene på årets Sankthansstevne ble strømmet direkte. Du kan finne igjen disse opptakene her. Vi beklager litt variabel kvalitet på dette. Seminarer og møter ble også gjort opptak av – opptakene finner du på disse sidene.

[ Les mer ]

Fra Ekenes til Andersson – DELK får ny tilsynsmann

Nittende mars i år ble det kunngjort at Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har fått ny tilsynsmann. Vinneren av den siste valgrunden var Bertil Andersson, som fikk 66,2 % av stemmene til de 631 medlemmene som gikk til urnene gjennom to valgrunder i vinter.

[ Les mer ]

Dobbeltsekretær

Andreas Johansson er tilsatt i stillingen som ny misjonssekretær i DELK og har også takket ja til stillingen som menighetssekretær i Ryenberget menighet.

[ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen.

[ Les mer ]

NY UTLYSNING. Prest i fast stilling – DELK Telemark

Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde.

[ Les mer ]

Tilsynsmannens perspektiv: Uenighet eller konflikt?

Vi er jevnlig uenige i DELK. I utvalg og komiteer, i styrer og råd diskuterer vi, sjelden så busta fyker, men i hvert fall så temperaturen stiger. I de øverste organene, hovedstyret, rådsmøtet og generalforsamlingen, er det ikke minst uenigheten som fører oss framover.

[ Les mer ]

Ikke fått Underveis?

Flere har savnet Underveis i posten denne påsken. Dessverre har det skjedd en feil hos trykkeriet ved utsendelsen av påskenummeret. Enkelte mottakere har ikke fått bladet, mens enkelte som ikke skulle fått bladet, har fått det.

[ Les mer ]

Påskebetraktning

«Så ødelagt var han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske. Vi tenkte: han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder» (Jes 52,14b.53,4b-5a).

[ Les mer ]