Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Hva som glemmes

Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste».

[ Les mer ]

Ungdomspodkast i DELK

Når det er mørkt, ser man lysene enda bedre. Derfor håper vi i DELK Ung at en podkast nå kan være med å lyse opp situasjonen og hjelpe i hverdagen. Det har vært vanskelig å tilby ungdommer de møtene vi vanligvis får til, og derfor har vi nå startet et prøveprosjekt for å gi noe […]

[ Les mer ]

DELKs ungdomsleir på Kvitsund

Velkommen til Kvitsund 2021! Etter et tungt år bak oss, går vi en lysere tid i møte. Hvorfor ikke feire dette på leir? Sett av dagene fra onsdag 30. juni til søndag 4. juli og meld deg på! Leiren i år, som i fjor, blir preget av at vi lever i en ny normal der […]

[ Les mer ]

Digitalt skolestyrekurs

Tirsdag 20. april var skolestyrene ved alle DELK-skolene «samlet» til digitalt kveldskurs i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF). 35 skolestyremedlemmer, varamedlemmer og flere fra skolenes administrasjoner deltok på kurset.

[ Les mer ]

Misjonstur for ungdom i høstferien 2021 til Carlisle, England

Koronaepidemien gjorde at ungdomsmisjonsturen som var planlagt høsten 2020 dessverre ble avlyst. Til høstferien 2021 regner vi med at vaksineringen i England og Norge har virket så mye at vi kan reise. Misjonærene i England forteller at de åpner opp igjen i løpet av våren 2021. Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant […]

[ Les mer ]

Barneleirene på Bondal flyttes til august

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien)

[ Les mer ]

Nytt om kirkebygget på Skauen – Status fra Telemark menighet

Arbeidet med DELKs kirke- og skolebygg i Skien fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan.  De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med opphenget for spilehimlingen i kirkerommet. Malerne er i full gang med armering, sparkling og sliping av […]

[ Les mer ]

Andakt – Å stå opp fra de døde

Å stå opp fra de døde, sa du? Utrolig, vil de fleste si. Eller kanskje de ville føye til:Umulig. Ut fra egen erfaring er det lett å være enig i det. Jeg har hatt en del begravelser i årenes løp, og de som er gravlagt, pleier å forbli nettopp det. Likevel er det dette som er sentrum i forkynnelsen til […]

[ Les mer ]

The Bible Project – Vakker bibelformidling

The Bible Project (heretter TBP) er et prosjekt som gir inspirasjon til bibellesingen. Ved hjelp av korte, animerte undervisningsvideoer på YouTube når det ut til millioner av mennesker verden over. Noen av oss kjenner til at tidligere DELK-prest Hans Johan Sagrusten er med som språklig konsulent, men hva er din rolle i prosjektet? – TPB […]

[ Les mer ]

Fra Madagaskar til menighetsplanting på Jæren

De siste to årene har DELK Jæren annenhver søndag møttes til gudstjenester og søndagsmøter, gjennom denne tiden har også kirkesamfunnet fått en del nye medlemmer. De siste som har meldt seg inn, er Ruth og Stig Frafjord Syvertsen. De bor nå i Stavanger og har tidligere hatt tre perioder på Madagaskar for NMS. Der de […]

[ Les mer ]

Sendt-rapporten 2021 er klar

DELK deltar i Læringsfellesskapet Sendt, som er et nettverk for bredden av kirkesamfunn og organisasjoner i Norge innenfor menighetsplanting. Læringsfellesskapet Sendt har som mål å plante 400 livskraftige menigheter mellom 2015 og 2025. Onsdag 10. mars ble Sendt-rapporten 2021 lansert. Hvordan har det gått med menighetsplantene de siste 15 årene? Har de blitt til menigheter? […]

[ Les mer ]

Ettåringstjeneste i DELK

Ettåringstjeneste – et år utenfor komfortsonen Ettåringstjeneste i DELK er akkurat som det høres ut som: et tilbud om ett skoleårs opphold og tjeneste i annet land, særlig tilrettelagt for deg som er mellom 19 og 30 år. Poenget med ettåringstjeneste er å tjene Gud og medmennesker med gode gjerninger og å være et vitne […]

[ Les mer ]