Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest.

[ Les mer ]

Ny utgave av Underveis

Underveis er på vei i posten. Her kan du lese den digitale utgaven der vi blant annet får lese om innvielse av Skauen kirke, bærekraftig utvikling i bibele, ungdomsleir på Kvitsund og portrett med Karete Elisabet Samuelsen fra Nord-Troms.

[ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer.

[ Les mer ]

Ledig stilling som prest i Kristiansand menighet – frist 13. september

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 13 menigheter. Kristiansand menighet ble etablert i 2016, har 24 medlemmer og har sine samlinger i leide lokaler i Kristiansand sentrum.

[ Les mer ]

Innføringskurs om DELK – for nyansatte i skolene

Tirsdag 14. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.

[ Les mer ]

Flom i Addis Ababa, Etiopia

Tirsdag 17. august ble det flom i ei elv rett ved sida av det teologiske seminaret til Mekane Yesus-kirka som ligger i bydelen Mekanissa i Addis Ababa, Etiopia. Elva pleier å flomme hvert år i regntida, men ikke så høyt som i år. Flommen kom hardt og plutselig. I de husene som ligger lavest på […]

[ Les mer ]

Innvielse av Skauen kirke

Med høytid, glede og flott program ble Skauen kirke innviet søndag 15. august. Antallsbegrensningene på grunn av pandemien la ingen stor demper på festen. Det var tydelig for oss som var til stede at dette var en stor dag for menigheten. Ja, også for lokalmiljøet som har fulgt prosessen både fra kjøkken og kommunestyresal.

[ Les mer ]

Sammen i tjenesten

DELKs komite for Kirkeforum tar hvert semester opp aktuelle temaer, belyst gjennom innledninger og samtale. Høsten 2021 er følgende emne satt på dagsorden: «Sammen i tjenesten – Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver». Vi er så heldig å ha fått Sverre Bøe, prof. i Det nye testamente ved Fjellhaug internasjonale […]

[ Les mer ]

God sommer

Vi på DELKs hovedkontor ønsker dere alle en god sommer. Her kommer litt informasjon om åpningstider og kontaktinformasjon i sommer.

[ Les mer ]

Nye DELK-utsendinger

Familien Barlaup til Japan I mai 2020 hadde DELK to utsendinger (ektepar med barn). Ett år senere, i mai 2021, har tallet steget til fire utsendinger + én ettåring. Dersom planene går som vi tenker, vil antallet DELK-utsendinger fra sommeren 2021 stige med enda to stykker, da Solveig og Øyvind Barlaup reiser til Japan sammen […]

[ Les mer ]

Hva som glemmes

Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste».

[ Les mer ]

Ungdomspodkast i DELK

Når det er mørkt, ser man lysene enda bedre. Derfor håper vi i DELK Ung at en podkast nå kan være med å lyse opp situasjonen og hjelpe i hverdagen. Det har vært vanskelig å tilby ungdommer de møtene vi vanligvis får til, og derfor har vi nå startet et prøveprosjekt for å gi noe […]

[ Les mer ]