Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Interessant tema i Kirkeforum

DELKs komite for Kirkeforum tar hvert semester opp aktuelle temaer, belyst gjennom innledninger og samtale. Høsten 2021 er følgende emne satt på dagsorden: «Sammen i tjenesten – Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver». Vi er så heldig å ha fått Sverre Bøe, prof. i Det nye testamente ved Fjellhaug internasjonale […]

[ Les mer ]

Velkommen til Sankthansstevnet 2021!

I år håper vi mange får muligheten til å samles rundt en storskjerm lokalt, og samtidig ha felleskap med de andre menighetene digitalt. Sjekk med din lokalmenighet for hvordan opplegget blir hos dere!

[ Les mer ]

Nye DELK-utsendinger

Familien Barlaup til Japan I mai 2020 hadde DELK to utsendinger (ektepar med barn). Ett år senere, i mai 2021, har tallet steget til fire utsendinger + én ettåring. Dersom planene går som vi tenker, vil antallet DELK-utsendinger fra sommeren 2021 stige med enda to stykker, da Solveig og Øyvind Barlaup reiser til Japan sammen […]

[ Les mer ]

Hva som glemmes

Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste».

[ Les mer ]

Ungdomspodkast i DELK

Når det er mørkt, ser man lysene enda bedre. Derfor håper vi i DELK Ung at en podkast nå kan være med å lyse opp situasjonen og hjelpe i hverdagen. Det har vært vanskelig å tilby ungdommer de møtene vi vanligvis får til, og derfor har vi nå startet et prøveprosjekt for å gi noe […]

[ Les mer ]

DELKs ungdomsleir på Kvitsund

Velkommen til Kvitsund 2021! Etter et tungt år bak oss, går vi en lysere tid i møte. Hvorfor ikke feire dette på leir? Sett av dagene fra onsdag 30. juni til søndag 4. juli og meld deg på! Leiren i år, som i fjor, blir preget av at vi lever i en ny normal der […]

[ Les mer ]

Digitalt skolestyrekurs

Tirsdag 20. april var skolestyrene ved alle DELK-skolene «samlet» til digitalt kveldskurs i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF). 35 skolestyremedlemmer, varamedlemmer og flere fra skolenes administrasjoner deltok på kurset.

[ Les mer ]

Misjonstur for ungdom i høstferien 2021 til Carlisle, England

Koronaepidemien gjorde at ungdomsmisjonsturen som var planlagt høsten 2020 dessverre ble avlyst. Til høstferien 2021 regner vi med at vaksineringen i England og Norge har virket så mye at vi kan reise. Misjonærene i England forteller at de åpner opp igjen i løpet av våren 2021. Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant […]

[ Les mer ]

Barneleirene på Bondal flyttes til august

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien)

[ Les mer ]

Nytt om kirkebygget på Skauen – Status fra Telemark menighet

Arbeidet med DELKs kirke- og skolebygg i Skien fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan.  De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med opphenget for spilehimlingen i kirkerommet. Malerne er i full gang med armering, sparkling og sliping av […]

[ Les mer ]

Andakt – Å stå opp fra de døde

Å stå opp fra de døde, sa du? Utrolig, vil de fleste si. Eller kanskje de ville føye til:Umulig. Ut fra egen erfaring er det lett å være enig i det. Jeg har hatt en del begravelser i årenes løp, og de som er gravlagt, pleier å forbli nettopp det. Likevel er det dette som er sentrum i forkynnelsen til […]

[ Les mer ]

The Bible Project – Vakker bibelformidling

The Bible Project (heretter TBP) er et prosjekt som gir inspirasjon til bibellesingen. Ved hjelp av korte, animerte undervisningsvideoer på YouTube når det ut til millioner av mennesker verden over. Noen av oss kjenner til at tidligere DELK-prest Hans Johan Sagrusten er med som språklig konsulent, men hva er din rolle i prosjektet? – TPB […]

[ Les mer ]