Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Vakkert vær og flott program på årets sankthansstevne

Et variert, godt og utfordrende program over to dager med blant annet bibeltime, familiemøte, seminarer og gudstjeneste, er bare litt av det vi sitter igjen med etter årets sankthansstevne. Det flotte sommerværet skapte en ekstra fin ramme om hele arrangementet.

[ Les mer ]

Musikalsk sommerforestilling på Sankthansstevnet

Gikk du glipp av lørdagens musikalske sommerforestilling på Sankthansstevnet på Gjennestad? Eller kanskje du vil høre den en gang til? Nå er forestillingen lagt ut på delk.no, og du kan høre den den flotte timen på sankthanskvelden her på DELKs nettsider.

[ Les mer ]

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019.

[ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold.

[ Les mer ]

En radikal kirke

– Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar.

[ Les mer ]

Brev til tidligere elever, – en beklagelse

Et brev fra DELKs ledelse er sendt alle som var elever ved DELKs skoler i et stort tidrom. Brevet ble sendt 26. april i år.

[ Les mer ]

Påskerefleksjon – Det helt ubegripelige!

Jesu venner visste det like godt som vi: Døde mennesker er døde og forblir døde. Jesus forberedte dem på at han skulle stå opp fra graven, men det prellet av. Derfor var det bare én ting som kunne overbevise dem: personlige, virkelige møter.

[ Les mer ]

Min bibelhelt IV – Elia

Vi er kommet til fjerde del i spalten «Min Bibelhelt», og denne gangen utfordres leserne til å bli bedre kjent med Elia. Jeg prøver å finne ut noe om karaktertrekkene til ulike personer i Bibelen for å se hva jeg kan lære av dem.

[ Les mer ]

Skal kristne alltid være glade?

«Gled dere i Herren alltid. Må kristne alltid være glade?» var temaet i Kirkeforum i regi av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 26. februar. Lege og psykiater Arne Austad var kveldens foredragsholder og allrommet på Granly skole på Eik i Tønsberg var stuende fullt.

[ Les mer ]

«Dine øyne så meg da jeg var et foster»

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon.

[ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka.

[ Les mer ]

Vikarprest til Bjerkely og Granly

Prestene i Bjerkely og Granly menigheter er begge sykmeldt til ut i februar. Prest Andreas Johansson går inn som vikar.

[ Les mer ]