Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Misjonsarbeidet i DELK

DELK har i mer enn 30 år fått være med i arbeidet med å bringe evangeliet ut til jordens ender. Vi er takknemlige for arbeidet som er gjort og glade for at vi fortsatt får være med på å sende ut nye medarbeidere.

[ Les mer ]

Oppstart på Nord-Jæren

Etter en tids forberedelse var det søndag 13. januar oppstart av DELK-arbeid på Nord Jæren. Den første gudstjenesten ble holdt i Norkirken/Elim bedehus, Sandnes.

[ Les mer ]

Prest i fast stilling – DELK Granly menighet, Tønsberg

Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum.

[ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’

[ Les mer ]

Min bibelhelt VII: Josef, tømmermannen

I serien «Min Bibelhelt» forsøker jeg å se på hvordan de ulike bibelske personene kan være forbilder for oss. I Bibelen møter vi mange mennesker, mer og mindre prektige, som med sin Gudstro kan lære oss noe vi selv kan ta med i vårt kristenliv. Denne gangen skal vi se på Josef, tømmermannen, Marias mann og Jesus sin jordiske pappa.

[ Les mer ]

Torgeir Døvik ny administrasjonsleder i DELK

DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Torgeir Døvik til stillingen som ny administrasjonsleder i DELK etter Arvid Ludvigsen. Torgeir har takket ja til tilbudet og er ansatt i stillingen.

[ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid.

[ Les mer ]

Menneskeverd er glad for at paragraf 2c debatteres

I en e-post DELK har mottatt fra Menneskeverd – Norges eneste livsverorganisasjon – skriver de at de er glad for at paragraf 2c debatteres, og de oppfordrer samtidig leserne til å komme med innspill.

[ Les mer ]

Vikarprest til Ryenberget menighet

Prest i DELKs menighet i Oslo, Kristoffer Hansen-Ekenes, er innvilget permisjon i 50 % av sin stilling for å fullføre sine teologistudier. Stillingen som vikarprest fram til utløpet av 2019 ble utlyst like etter sommeren og hadde flere søkere.

[ Les mer ]

DELK fikk hederlig omtale under utdeling av friskoleprisen

Under årets skolelederkonferanse i KFF som nå pågår på Gardermoen var det mandag kveld utdeling av friskoleprisen. Den gikk i år til Gjermund Høgh, en sentral mann i det katolske skolesystemet. Velfortjent! Ifm. prisutdelingen ble det gitt «hederlig omtale» til DELK.

[ Les mer ]

Nå kan lydfiler lastes ned

Nå kan lydfiler, podcastfiler, som finnes på DELKs nettsider lastes ned til for eksempel en PC. Dermed kan de også lagres på andre enheter, for eksempel en minnepenn eller CD, og du kan høre på taler og møter uten at du er tilkoblet et nettverk.

[ Les mer ]

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter.

[ Les mer ]