Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Fra Madagaskar til menighetsplanting på Jæren

De siste to årene har DELK Jæren annenhver søndag møttes til gudstjenester og søndagsmøter, gjennom denne tiden har også kirkesamfunnet fått en del nye medlemmer. De siste som har meldt seg inn, er Ruth og Stig Frafjord Syvertsen. De bor nå i Stavanger og har tidligere hatt tre perioder på Madagaskar for NMS. Der de […]

[ Les mer ]

Sendt-rapporten 2021 er klar

DELK deltar i Læringsfellesskapet Sendt, som er et nettverk for bredden av kirkesamfunn og organisasjoner i Norge innenfor menighetsplanting. Læringsfellesskapet Sendt har som mål å plante 400 livskraftige menigheter mellom 2015 og 2025. Onsdag 10. mars ble Sendt-rapporten 2021 lansert. Hvordan har det gått med menighetsplantene de siste 15 årene? Har de blitt til menigheter? […]

[ Les mer ]

Ettåringstjeneste i DELK

Ettåringstjeneste – et år utenfor komfortsonen Ettåringstjeneste i DELK er akkurat som det høres ut som: et tilbud om ett skoleårs opphold og tjeneste i annet land, særlig tilrettelagt for deg som er mellom 19 og 30 år. Poenget med ettåringstjeneste er å tjene Gud og medmennesker med gode gjerninger og å være et vitne […]

[ Les mer ]

Generalforsamlingen 2021

DELKs Generalforsamling (GF 2021) blir arrangert i Skauen kirke i Skien lørdag 25. september. Det blir spennende å møtes i Telemark menighets nye kirkebygg til samtale og debatt. GF 2021 er besluttet flyttet fra opprinnelig planlagt dato ifm. sankthansstevnet i juni, siden stevnet blir digitalt i år. Her er oppdaterte frister knyttet til GF 2021: Innsendelse av […]

[ Les mer ]

Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar.

[ Les mer ]

Digitalt Sankthansstevne i 2021

Før jul så meldte vi om at vi hadde håp om at det ble et fysisk sankthansstevne på Bibelskolen i Grimstad i 2021. Dessverre har ikke utviklingen vært slik vi alle ønsket og hovedstyret besluttet denne uken å avlyse det fysiske Sankthansstevnet.

[ Les mer ]

Innsamling av bilder DELK 150 år

DELK inviterer til dugnad for å samle på minnene gjennom 150 år.

[ Les mer ]

DELK 150 år. Klart det skal markeres! Men hvordan?

 I 1872 ble vårt kirkesamfunn etablert. Fra en ganske sped start har DELK utviklet seg til å bli en livskraftig kirke, landsdekkende om enn liten. Det meste ved DELK er annerledes i dag enn for 150 år siden, selv om fundamentet og trosgrunnlaget er det samme. Markeres – og feires Selvfølgelig skal jubileet markeres. Men […]

[ Les mer ]

Endring i planene for utsending

Sara fra Vestfold ble antatt som utsending til Nordafrika tidlig høsten 2020. Hun ble bedt for og så dro hun av gårde. Men så utviklet det hele seg til en øvelse i å praktisere Jak 4,15: «Dere skulle heller si: «Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre.»» Og […]

[ Les mer ]

To nye KRLE-bøker

Nå ved årsskiftet er to nye lærebøker i KRLE levert fra trykkeriet, og DELK er aktivt med i begge disse bokutgivelsene.

[ Les mer ]

Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK

I oktober/november 2020 vedtok DELKs rådsmøte og DELKs hovedstyre en ny Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK. Tanken er at denne veilederen skal brukes både i eksisterende og kommende menighetsplanter i DELK – i tillegg til at også godt etablerte DELK-menigheter vil finne mye stoff når retningsvalg og prioriteringer skal gjøres i […]

[ Les mer ]

Hanukka eller jul? Eller kanskje begge deler?

Dette året kommer hanukka litt før jul.Første dag av den åtte dager lange hanukka-feiringenstarter 10. desember og avsluttes fredag 18. desember. Har disse to festene noe som helst til felles? Og hva feirer de messianske jødene? Jul eller hanukka, eller begge deler? Selv om de to festene har ulikt opphav, så har de det til […]

[ Les mer ]