Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

«Matkasseprosjekt Tunisia»

Noen steder har korona-pandemien ført til mye større krise enn det vi opplever i Norge «Gi som gave det dere fikk som gave», sa Jesus (Matt 10,8b). Og hva er det vi har som ikke er en gave? Når det strammer til økonomisk, slik det har gjort for mange i Norge i kjølvannet av alle […]

[ Les mer ]

Sommerens leire på Bondal er avlyst

På grunn av utfordringer i forhold til smittevernbestemmelsene i forbindelse med Covid 19, har styret i Bondal fjellstue besluttet å avlyse alle de planlagte leirene som styret har ansvaret for denne sommeren. Følgende leire er avlyst: • 4. klasse og 5. klasse leir: 22. juni – 25. juni • 6. klasse og 7. klasse leir: […]

[ Les mer ]

Felles nettgudstjeneste for DELK

Kristi Himmelfartsdag blir det felles nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke kl. 11.00. Håkon Valen-Sendstad er prest og DELKs tilsynsmann Bertil Andersson holder talen. Den felles DELK-sendingen finner du på https://www.delk.no/tv/, på https://ryenbergetmenighet.no/streaming/, og på Facebook-gruppen ‘Store og små i Ryenberget menighet’. Kollekten går til matkasseprosjektet i Tunisia, se https://www.delk.no/matkasseprosjekt-tunisia/ • Vipps: #23625 • Vipps med skattefradrag: […]

[ Les mer ]

Menigheten DELK Nord søker prest i 40 % stilling

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten. Noen viktige oppgaver vil være: gudstjenester støtte og utvikle arbeid for barn, ungdom og familier sammen med eldsterådet tilby sjelesorg og diakonal tjeneste Se full stillingsutlysning her. Søknadsfrist: 19. mai 2020. […]

[ Les mer ]

DELK Nord tatt opp som fullverdig DELK-menighet

Hovedstyret i DELK vedtok følgende på styremøtet den siste helgen i april: Hovedstyret tar opp DELK Nord som fullverdig DELK-menighet og ønsker menigheten hjertelig velkommen i DELK-fellesskapet. – Jeg har selv hatt mulighet til ved to anledninger å besøke våre venner i nord. Det er med takknemlighet jeg har kunnet følge utviklingen og gleden de […]

[ Les mer ]

Gudstjenester og møter i DELK

Fra og med torsdag 7. mai åpnet regjeringen for at man kan møtes inntil 50 personer på offentlig sted dersom man har en ansvarlig arrangør og man følger de gjeldende retningslinjene for smittevern. Dette gjør det mulig at vi igjen kan møtes til gudstjenester, møter og andre fellesskap i menighetene.

[ Les mer ]

Misjonstur for ungdom i høstferien 2020 til Carlisle, England

(Det tas forbehold om at koronarestriksjonene ikke vil legge hindringer i veien for å reise til England høsten 2020.) Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant ungdom i Carlisle, England gjennom NMS. Hva kan da være bedre enn at ungdommer fra DELK drar til Carlisle på ungdomsmisjonstur? Er du mellom 13 og 20 […]

[ Les mer ]

Gudstjenester og møter i DELK

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte! Regjeringen viderefører de fleste tiltak i forbindelse med korona-pandemien. Det betyr som tidligere at blant annet alle fysiske kulturarrangementer blir avlyst. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å avlyse fysiske gudstjenester og møter til og med søndag 10. mai. Dette inkluderer også […]

[ Les mer ]

Felles DELK-gudstjeneste skjærtorsdag

Tilsynsmann, Bertil Andersson, inviterte til fellesgudstjeneste for hele DELK via nett-TV skjærtorsdag, 9. april kl. 11.

[ Les mer ]

Årets første Underveis er distribuert

«Nye» Underveis er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet. I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet. Bladet er kraftig fornyet rent layoutmessig, og inneholder mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, […]

[ Les mer ]

Et globalt corona-virus en global kirke

Noen av våre søsken i troen er vant med nett-gudstjenester. Rett og slett fordi de bor under forhold som gjør det farlig for dem å treffes for å lovsynge Jesus og høre Guds ord. I disse dager har nett-gudstjeneste gått fra å være et behov for noen, til noe de fleste av oss må forholde […]

[ Les mer ]

Purim og Esters bok

Purimhøytiden skal ifølge Est 9,21 feires den 14. og 15. i måneden adar. I 2020 faller disse dagene på 10. og 11. mars. Hva handler egentlig Esters bok om? Hvorfor feirer det jødiske folk høytiden purim? Og hva angår dette de av oss som ikke er jøder? Se på Høytidsprat om Purim med DELKs misjonssekretær […]

[ Les mer ]