Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

DELKs ungdomsleir på Kvitsund

Velkommen til Kvitsund 2020! Det har vært en spesiell tid for oss alle, men vi håper stort og planlegger for leir også i år – og gleder oss masse, og Kvitsund i år er fra 24.-28.Juni! 🎉 Leiren i år blir annerledes fra slik det har vært tidligere, og Kvitsund-leiren blir ikke slik vi er […]

[ Les mer ]

Nå kan Vipps også brukes til å gi gaver med skattefradrag

Nummer og navn: # 574554: DELKs skattefradragsordning I DELK har vi lenge hatt et godt system for å gi gaver med skattefradrag gjennom avtalegiro eller ved å gi enkeltgaver med KID.  Denne ordningen gjelder fortsatt. Denne våren har det vært ekstra kjekt å også kunne gi sin gave via Vipps. Når møteformen er digital, gir […]

[ Les mer ]

«Matkasseprosjekt Tunisia»

Noen steder har korona-pandemien ført til mye større krise enn det vi opplever i Norge «Gi som gave det dere fikk som gave», sa Jesus (Matt 10,8b). Og hva er det vi har som ikke er en gave? Når det strammer til økonomisk, slik det har gjort for mange i Norge i kjølvannet av alle […]

[ Les mer ]

Sommerens leire på Bondal er avlyst

På grunn av utfordringer i forhold til smittevernbestemmelsene i forbindelse med Covid 19, har styret i Bondal fjellstue besluttet å avlyse alle de planlagte leirene som styret har ansvaret for denne sommeren. Følgende leire er avlyst: • 4. klasse og 5. klasse leir: 22. juni – 25. juni • 6. klasse og 7. klasse leir: […]

[ Les mer ]

Felles nettgudstjeneste for DELK

Kristi Himmelfartsdag blir det felles nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke kl. 11.00. Håkon Valen-Sendstad er prest og DELKs tilsynsmann Bertil Andersson holder talen. Den felles DELK-sendingen finner du på https://www.delk.no/tv/, på https://ryenbergetmenighet.no/streaming/, og på Facebook-gruppen ‘Store og små i Ryenberget menighet’. Kollekten går til matkasseprosjektet i Tunisia, se https://www.delk.no/matkasseprosjekt-tunisia/ • Vipps: #23625 • Vipps med skattefradrag: […]

[ Les mer ]

Menigheten DELK Nord søker prest i 40 % stilling

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten. Noen viktige oppgaver vil være: gudstjenester støtte og utvikle arbeid for barn, ungdom og familier sammen med eldsterådet tilby sjelesorg og diakonal tjeneste Se full stillingsutlysning her. Søknadsfrist: 19. mai 2020. […]

[ Les mer ]

DELK Nord tatt opp som fullverdig DELK-menighet

Hovedstyret i DELK vedtok følgende på styremøtet den siste helgen i april: Hovedstyret tar opp DELK Nord som fullverdig DELK-menighet og ønsker menigheten hjertelig velkommen i DELK-fellesskapet. – Jeg har selv hatt mulighet til ved to anledninger å besøke våre venner i nord. Det er med takknemlighet jeg har kunnet følge utviklingen og gleden de […]

[ Les mer ]

Gudstjenester og møter i DELK

Fra og med torsdag 7. mai åpnet regjeringen for at man kan møtes inntil 50 personer på offentlig sted dersom man har en ansvarlig arrangør og man følger de gjeldende retningslinjene for smittevern. Dette gjør det mulig at vi igjen kan møtes til gudstjenester, møter og andre fellesskap i menighetene.

[ Les mer ]

UTSATT – Misjonstur for ungdom i høstferien 2020 til Carlisle, England – UTSATT

Turen til Carlisle kan ikke gjennomføres høsten 2020 pga smittesituasjonen. Vi planlegger og håper at det blir ungdomsmisjonstur til Carlisle i høstferien 2021. Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant ungdom i Carlisle, England gjennom NMS. Hva kan da være bedre enn at ungdommer fra DELK drar til Carlisle på ungdomsmisjonstur? Er du […]

[ Les mer ]

Gudstjenester og møter i DELK

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte! Regjeringen viderefører de fleste tiltak i forbindelse med korona-pandemien. Det betyr som tidligere at blant annet alle fysiske kulturarrangementer blir avlyst. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å avlyse fysiske gudstjenester og møter til og med søndag 10. mai. Dette inkluderer også […]

[ Les mer ]

Felles DELK-gudstjeneste skjærtorsdag

Tilsynsmann, Bertil Andersson, inviterte til fellesgudstjeneste for hele DELK via nett-TV skjærtorsdag, 9. april kl. 11.

[ Les mer ]

Årets første Underveis er distribuert

«Nye» Underveis er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet. I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet. Bladet er kraftig fornyet rent layoutmessig, og inneholder mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, […]

[ Les mer ]