Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Et globalt corona-virus en global kirke

Noen av våre søsken i troen er vant med nett-gudstjenester. Rett og slett fordi de bor under forhold som gjør det farlig for dem å treffes for å lovsynge Jesus og høre Guds ord. I disse dager har nett-gudstjeneste gått fra å være et behov for noen, til noe de fleste av oss må forholde […]

[ Les mer ]

Purim og Esters bok

Purimhøytiden skal ifølge Est 9,21 feires den 14. og 15. i måneden adar. I 2020 faller disse dagene på 10. og 11. mars. Hva handler egentlig Esters bok om? Hvorfor feirer det jødiske folk høytiden purim? Og hva angår dette de av oss som ikke er jøder? Se på Høytidsprat om Purim med DELKs misjonssekretær […]

[ Les mer ]

Et viktig kirkelig nettverk

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 3.-5. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård i Ringsaker. Representanter for sju kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til samling over to døgn i vakre omgivelser: Den lutherske kirke i Norge (LKN),; Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), […]

[ Les mer ]

Hvordan påvirke med respekt?

Dette var et sentralt spørsmål på årets kristendomsseminar 15. januar. Rundt 50 deltakere var samlet i Bjerkely menighetssenter – de fleste av dem kristendomslærere ved DELKs skoler, men også prester, diakon og noen eldster. Etter en åpningsandakt ved Kristoffer Hansen-Ekenes hadde Tore Slettvik litt informasjon om status for læreplan- og læreverk-arbeidet i kristendom. Resten av […]

[ Les mer ]

Zhou sitt møte med Jesus og kristne

Johanne Askjer fra Bjerkely menighet er vinteren 2019/20 på Madagaskar i et halvt år som student på Interactlinjen på Hald Internasjonale senter. Der har Johanne møtte Zhou på 24 år som har gjort ekstra stort inntrykk på henne. Johanne skriver: Det var i starten av oktober jeg først kom i kontakt med Zhou, da hun […]

[ Les mer ]

Kontaktkaféen i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt

Hva tenker du når du går forbi Stoltenbergparken? At parken er den største samlingsplassen for rusmisbrukere i Tønsberg? Har du positive tanker eller negative medmenneskelige tanker rundt de som sitter der? – Jeg har hatt begge deler, sier Bent Døvik. – Men etter å ha jobbet nær innpå disse menneskene har jeg bare positive medmenneskelige […]

[ Les mer ]

Kjære medlem og Menneskeverd-venn!

2019 kan oppsummeres som et helt spesielt år.  Abortsaken har vært på agendaen som aldri før, og 13. juni i år stemte Stortinget igjennom den første endringen i abortlovens først år lange historie – nemlig et forbud mot selvbestemt tvillingabort. Siden 2016 har Menneskeverd jobbet for denne lovendringen, og i år fikk vi en etterlengtet […]

[ Les mer ]

Lydopptak fra DELK i Nord

DELK har i noen år arrangert bibelhelger og feiret gudstjenester på Storslett i Nordreisa ca. en gang i måneden. Lørdag ettermiddag er det bibeltimer og søndag formiddag gudstjeneste. Etterhvert har flere og flere meldt seg inn i DELK, både fra Nordreisa kommune og nabokommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Mellom bibelhelgene blir det arrangert samlinger lokalt. […]

[ Les mer ]

Juletanker – Englenes fredsbudskap

Det er mange slags engler i bibelsk tradisjon. Men de har stort sett to hovedoppgaver: de er sendebud for den allmektige – angelos betyr rett og slett sendebud eller budbærer – og de omgir Guds trone med sin lovsang. Man kan nesten se for seg en strålende orientalsk tronsal der fyrsten omgir seg med sitt […]

[ Les mer ]

Fem barn om jul

Det er november og onsdags-SFO på Moe skole. Selv om det er noen uker igjen, er pepperkakebakingen allerede godt i gang, og ungene er ivrige i forberedelsene. Jeg får lov til å forstyrre dem litt og ta en prat om julen. Hvorfor feirer vi jul? Barna synes det nesten er et dumt spørsmål. «Fordi Jesus […]

[ Les mer ]

UNG: Disippel

Konfirmasjon er viktig for oss i DELK. Det er en balansegang å ta vare på det gode, gamle og samtidig fornye og tilpasse. I år har DELK inngått et samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi tror dette samler det beste av begge disse sidene. NLM har et opplegg for konfirmanter og eldre ungdommer som […]

[ Les mer ]

Brev fra våre utreiste til Nord-Afrika

I november 2019 er det snart fire år siden utsendingene kom til Nord-Afrika. Her formidler de noen inntrykk:

[ Les mer ]