Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Kjære medlem og Menneskeverd-venn!

2019 kan oppsummeres som et helt spesielt år.  Abortsaken har vært på agendaen som aldri før, og 13. juni i år stemte Stortinget igjennom den første endringen i abortlovens først år lange historie – nemlig et forbud mot selvbestemt tvillingabort. Siden 2016 har Menneskeverd jobbet for denne lovendringen, og i år fikk vi en etterlengtet […]

[ Les mer ]

Lydopptak fra DELK i Nord

DELK har i noen år arrangert bibelhelger og feiret gudstjenester på Storslett i Nordreisa ca. en gang i måneden. Lørdag ettermiddag er det bibeltimer og søndag formiddag gudstjeneste. Etterhvert har flere og flere meldt seg inn i DELK, både fra Nordreisa kommune og nabokommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Mellom bibelhelgene blir det arrangert samlinger lokalt. […]

[ Les mer ]

Juletanker – Englenes fredsbudskap

Det er mange slags engler i bibelsk tradisjon. Men de har stort sett to hovedoppgaver: de er sendebud for den allmektige – angelos betyr rett og slett sendebud eller budbærer – og de omgir Guds trone med sin lovsang. Man kan nesten se for seg en strålende orientalsk tronsal der fyrsten omgir seg med sitt […]

[ Les mer ]

Fem barn om jul

Det er november og onsdags-SFO på Moe skole. Selv om det er noen uker igjen, er pepperkakebakingen allerede godt i gang, og ungene er ivrige i forberedelsene. Jeg får lov til å forstyrre dem litt og ta en prat om julen. Hvorfor feirer vi jul? Barna synes det nesten er et dumt spørsmål. «Fordi Jesus […]

[ Les mer ]

UNG: Disippel

Konfirmasjon er viktig for oss i DELK. Det er en balansegang å ta vare på det gode, gamle og samtidig fornye og tilpasse. I år har DELK inngått et samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi tror dette samler det beste av begge disse sidene. NLM har et opplegg for konfirmanter og eldre ungdommer som […]

[ Les mer ]

Brev fra våre utreiste til Nord-Afrika

I november 2019 er det snart fire år siden utsendingene kom til Nord-Afrika. Her formidler de noen inntrykk:

[ Les mer ]

Til Kongsberg for å lære om livsmestring

Hvert andre år samles alle ansatte i DELK-skolene til felles personalseminar. 11.-12. november deltok rundt 160 personer på seminaret som denne gangen var lagt til Kongsberg. Hovedtemaet for seminaret var livsmestring. Inspirerte og motiverte reiste vi tilbake etter to innholdsrike dager. Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer i ny overordnet del av […]

[ Les mer ]

Ny prest i DELK Telemark

Fred Arve Fahre er ansatt som ny prest i DELK Telemark. Stillingen ble utlyst våren 2019 og det har tatt noe tid å få på plass en god løsning. Fred Arve ble tilbudt stillingen i forrige uke og takket etter kort tid ja til stillingen. Fred Arve er 38 år, født og oppvokst i Skien […]

[ Les mer ]

SENDT Læringsfellesskap

Den fjerde samlingen i SENDT Læringsfellesskap ble holdt 13. og 14. november 2019. Også denne gangen stilte DELK med en delegasjon fra menighetsplantingsutvalget (MP) vårt. SENDT Læringsfellesskap handler om å samles med et mål for øyet: Å plante 400 nye livskraftige menigheter i Norge før 2025. 13 ulike kirkesamfunn, organisasjoner og bevegelser var med – […]

[ Les mer ]

«Jeg gidder ikke dra på andre turer»

Inger Kari Haukvik tilhører Ryenberget menighet og er engasjert i DELK sin misjonskomite (MK) som har ansvar for DELK sine felles misjonsprosjekter. En trenger ikke å snakke lenge med Inger Kari før det er helt åpenbart at hun er reiseglad, selv om hun ikke gidder å dra på hva slags turer som helst. Reiselivsbransjen er […]

[ Les mer ]

Underveis har tatt en prat med Hermund Haaland

Hermund Haaland er et kjent navn for mange. Han er en av grunnleggerne bak tankesmien Skaperkraft, og er i dag utviklingsleder. Underveis synes det er spennende å vite mer om Haalands perspektiver i viktige samfunnsspørsmål. Moderne begreper som gründer, tankesmie og endringsagent er muligens ikke så langt fra Guds ord som vi kanskje har tenkt? […]

[ Les mer ]

Fellesskapt

«Når eg og Jesus åleine er …». «Velsigna band som bind Guds folk i samen her … Eit heilagt syskenlag …». Under sommerens Sankthansstevne talte Ole-Magnus Olafsrud, Barnabas Focus, om temaet Fellesskapt. Vi har bedt ham å sammenfatte noen av hovedtankene. Finn fram Bibelen din nå, og la teksten nedenfor inspirere deg. Vi synger begge […]

[ Les mer ]