Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Mestring på Moe

På veggen over utgangsdøren til Moe skole står disse ordene: Mestring, Omsorg, Engasjement.Rita Tormodsrud Gjelsvik (bildet over) er ny rektor på skolen. Hun kan bekrefte at disse tre ordene betyr mye for skolen og kjennetegner den! Rita er oppvokst i Vestfold, men har vært borte fra Østlandet størstedelen av voksenlivet. For et års tid siden […]

[ Les mer ]

Kort fra rådsmøtet i oktober

Rådsmøtet ble avholdt på Strand leirsted i Sandefjord 23. – 24. oktober. Rådsmøtet samler alle eldste og prester i DELK. Mange saker var utsatt fra vårens digitale rådsmøte og sakslisten var fullpakket. Møteleder styrte møtet godt slik at alle saker ble behandlet i løpet av helga. Fredag kveld var åpen for tilhørere og viktig tematikk […]

[ Les mer ]

Digitalbasar til DELKs misjon

Velkommen til sida for DELKs digitalbasar 2020. Vi samler inn til DELKs misjonsprosjekter. I år fokuserer vi særlig på: Utsendingene våre i Nordafrika. Utsendingene våre i Etiopia, se hilsen her. Utsendingen for til arbeid for farsitalende i Norge. SAT-7, se info og eksempel på program her. Oversettelse til norsk av «The Bible Project», se promovideor […]

[ Les mer ]

Ettåringstjeneste i Nordafrika skoleåret 2021-22

DELK søker noen som har lyst til ettåringstjeneste i Nordafrika skoleåret 2021-22 gjennom vår samarbeidspartner NLM. Kanskje dette er noe for deg? Eller for noen du kjenner? Misjonssekretær i DELK Andreas Johansson kan svare på spørsmål. Full utlysning og søknadsskjema kan du finne her.

[ Les mer ]

Historisk i DELK

Søndag 27. september 2020 er en merkedag i DELKs historie. Den første menigheten i Nord-Norge i kirkesamfunnets historie ble offisielt etablert. Det skjedde i Nordreisa i Nord-Troms. Menigheten har fått navnet DELK Nord og omfatter personer bosatt i Troms og Finnmark. For anledningen var menighetslokalet Kirkebakken i Nordreisa leid, hvor festgudstjenesten fant sted. I gudstjenesten […]

[ Les mer ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […]

[ Les mer ]

Innføringskurs om DELK

Tirsdag 15. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.16 deltakere fra alle de fem DELK-skolene deltok. Det var en god blanding av lærere, assistenter, rektorer og en lærling. I fjor var det for få nyansatte til å avholde kurs, så i år deltok de som har blitt ansatt de to siste […]

[ Les mer ]

Storkomite med DELKs misjonskomite 11.-12. sept

For å koordinere og holde sammen misjonsengasjementet i DELK utnevner Hovedstyret en misjonskomite (MK). En gang i året inviterer MK til en storkomite, dvs misjonskontaktene og representanter fra eldsterådene i inviteres til et møte fredag kveld og lørdag formiddag, og de aller fleste menighetene klarte å sende en eller flere representanter, noen med fysisk oppmøte […]

[ Les mer ]

Takk for 25 års trofast tjeneste i DELK

Venke Sigrid Gjelstad, økonomileder i DELK, og Morten Askjer, prest i Bjerkely menighet, har begge blitt takket for 25 års tjeneste som ansatt i DELK. Venke fikk overrakt blomster og gave på stabens sommeravslutning 24. juni, mens Morten ble overrasket på gudstjenesten han hadde i Bjerkely kirke, søndag 23. august. Venke Sigrid Gjelstad har arbeidet […]

[ Les mer ]

Matkasseprosjektet avsluttet

Et veldig godt resultat på innsamlingen til matkasseprosjektet. I løpet av våren samlet DELK-menighetene inn penger til et matkasseprosjekt gjennom ACT i Tunisia. Matkassene var egnet for mennesker som på grunn av koronatiltakene i Tunisia var nødt til å holde seg inne i husene sine i lang tid og dermed miste inntektsgrunnlaget sitt. Misjonskomiteen satte […]

[ Les mer ]

Lutherske Fordypningsdager på nett

Årets tema ved de lutherske fordypningsdager er «Fri og innestengt». Et tema som er meget relevant i dag. Programmet er flyttet til internett, noe som har gjort det mulig med mange flere foredragsholdere og talere, ikke minst er mange internasjonale navn med i år. Se nettsidene www.fordypningsdager.com for utfyllende informasjon om programmet. Her er noen smakebiter fra […]

[ Les mer ]

SAT-7 forteller om hvordan de opplevde eksplosjonen i Beirut

SAT-7 sine tv-sendinger er en viktig del av DELKs misjonsprosjekter. Våren 2020 gjorde nedstengningen på grunn av korona-viruset at seertallene rundt forbi i Midtøsten og Nord-Afrika steg kraftig. Mange mennesker blir nådd via SAT-7 både med evangeliet om Jesus og forskjellig diakonal støtte til å leve livet. Da handler det om alt fra å snakke […]

[ Les mer ]