Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

«Hvil dere litt»

Kjenner du hvordan hverdagen kan trykke på fra alle kanter? Har du møtt utfordringer som påvirker din relasjon til Jesus og det kristne fellesskapet? Da kan et opphold ved Høgsveen retreatsenter være noe for deg! Gjennom virksomheten på Høgsveen kan DELK være med å legge til rette for åndelig veiledning og sjelesorg til menigheter og […]

[ Les mer ]

Årets julenummer av Underveis er ferdig

Underveis nr. 4-2020 er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet. I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet. Bladet har et variert innhold, og du kan blant annet lese om både riving av et gammelt kirkebygg og bygging […]

[ Les mer ]

Kirkens grunn – en felleserklæring

Tidligere i høst sendte flere kirkesamfunn en samlet erklæring til Stortinget. Den starter slik:En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten. Utgangspunktet for arbeidet med erklæringen var nye politiske forslag om LHBTI-politikk. Mange menigheter som løfter frem det klassiske synet på ekteskapet, […]

[ Les mer ]

Mestring på Moe

På veggen over utgangsdøren til Moe skole står disse ordene: Mestring, Omsorg, Engasjement.Rita Tormodsrud Gjelsvik (bildet over) er ny rektor på skolen. Hun kan bekrefte at disse tre ordene betyr mye for skolen og kjennetegner den! Rita er oppvokst i Vestfold, men har vært borte fra Østlandet størstedelen av voksenlivet. For et års tid siden […]

[ Les mer ]

Kort fra rådsmøtet i oktober

Rådsmøtet ble avholdt på Strand leirsted i Sandefjord 23. – 24. oktober. Rådsmøtet samler alle eldste og prester i DELK. Mange saker var utsatt fra vårens digitale rådsmøte og sakslisten var fullpakket. Møteleder styrte møtet godt slik at alle saker ble behandlet i løpet av helga. Fredag kveld var åpen for tilhørere og viktig tematikk […]

[ Les mer ]

Digitalbasar til DELKs misjon

Velkommen til sida for DELKs digitalbasar 2020. Vi samler inn til DELKs misjonsprosjekter. I år fokuserer vi særlig på: Utsendingene våre i Nordafrika. Utsendingene våre i Etiopia, se hilsen her. Utsendingen for til arbeid for farsitalende i Norge. SAT-7, se info og eksempel på program her. Oversettelse til norsk av «The Bible Project», se promovideor […]

[ Les mer ]

Ettåringstjeneste i Nordafrika skoleåret 2021-22

DELK søker noen som har lyst til ettåringstjeneste i Nordafrika skoleåret 2021-22 gjennom vår samarbeidspartner NLM. Kanskje dette er noe for deg? Eller for noen du kjenner? Misjonssekretær i DELK Andreas Johansson kan svare på spørsmål. Full utlysning og søknadsskjema kan du finne her.

[ Les mer ]

Historisk i DELK

Søndag 27. september 2020 er en merkedag i DELKs historie. Den første menigheten i Nord-Norge i kirkesamfunnets historie ble offisielt etablert. Det skjedde i Nordreisa i Nord-Troms. Menigheten har fått navnet DELK Nord og omfatter personer bosatt i Troms og Finnmark. For anledningen var menighetslokalet Kirkebakken i Nordreisa leid, hvor festgudstjenesten fant sted. I gudstjenesten […]

[ Les mer ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […]

[ Les mer ]

Innføringskurs om DELK

Tirsdag 15. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.16 deltakere fra alle de fem DELK-skolene deltok. Det var en god blanding av lærere, assistenter, rektorer og en lærling. I fjor var det for få nyansatte til å avholde kurs, så i år deltok de som har blitt ansatt de to siste […]

[ Les mer ]

Storkomite med DELKs misjonskomite 11.-12. sept

For å koordinere og holde sammen misjonsengasjementet i DELK utnevner Hovedstyret en misjonskomite (MK). En gang i året inviterer MK til en storkomite, dvs misjonskontaktene og representanter fra eldsterådene i inviteres til et møte fredag kveld og lørdag formiddag, og de aller fleste menighetene klarte å sende en eller flere representanter, noen med fysisk oppmøte […]

[ Les mer ]

Takk for 25 års trofast tjeneste i DELK

Venke Sigrid Gjelstad, økonomileder i DELK, og Morten Askjer, prest i Bjerkely menighet, har begge blitt takket for 25 års tjeneste som ansatt i DELK. Venke fikk overrakt blomster og gave på stabens sommeravslutning 24. juni, mens Morten ble overrasket på gudstjenesten han hadde i Bjerkely kirke, søndag 23. august. Venke Sigrid Gjelstad har arbeidet […]

[ Les mer ]