Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Gudstjenester og møter i DELK

Fra og med torsdag 7. mai åpnet regjeringen for at man kan møtes inntil 50 personer på offentlig sted dersom man har en ansvarlig arrangør og man følger de gjeldende retningslinjene for smittevern. Dette gjør det mulig at vi igjen kan møtes til gudstjenester, møter og andre fellesskap i menighetene.

[ Les mer ]

UTSATT – Misjonstur for ungdom i høstferien 2020 til Carlisle, England – UTSATT

Turen til Carlisle kan ikke gjennomføres høsten 2020 pga smittesituasjonen. Vi planlegger og håper at det blir ungdomsmisjonstur til Carlisle i høstferien 2021. Et av DELKs misjonsprosjekter er å støtte misjon blant ungdom i Carlisle, England gjennom NMS. Hva kan da være bedre enn at ungdommer fra DELK drar til Carlisle på ungdomsmisjonstur? Er du […]

[ Les mer ]

Gudstjenester og møter i DELK

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte! Regjeringen viderefører de fleste tiltak i forbindelse med korona-pandemien. Det betyr som tidligere at blant annet alle fysiske kulturarrangementer blir avlyst. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å avlyse fysiske gudstjenester og møter til og med søndag 10. mai. Dette inkluderer også […]

[ Les mer ]

Felles DELK-gudstjeneste skjærtorsdag

Tilsynsmann, Bertil Andersson, inviterte til fellesgudstjeneste for hele DELK via nett-TV skjærtorsdag, 9. april kl. 11.

[ Les mer ]

Årets første Underveis er distribuert

«Nye» Underveis er ferdig trykket og distribuert til alle som har bestilt papirutgaven av bladet. I tillegg kan bladet leses her på DELKs nettsider, klikk på www.delk.no/underveis-2020 og last ned PDFen eller les bladet på nettet. Bladet er kraftig fornyet rent layoutmessig, og inneholder mye stoff av kjent karakter, blant annet Tilsynsmannens perspektiv, Min Bibelhelt, […]

[ Les mer ]

Et globalt corona-virus en global kirke

Noen av våre søsken i troen er vant med nett-gudstjenester. Rett og slett fordi de bor under forhold som gjør det farlig for dem å treffes for å lovsynge Jesus og høre Guds ord. I disse dager har nett-gudstjeneste gått fra å være et behov for noen, til noe de fleste av oss må forholde […]

[ Les mer ]

Purim og Esters bok

Purimhøytiden skal ifølge Est 9,21 feires den 14. og 15. i måneden adar. I 2020 faller disse dagene på 10. og 11. mars. Hva handler egentlig Esters bok om? Hvorfor feirer det jødiske folk høytiden purim? Og hva angår dette de av oss som ikke er jøder? Se på Høytidsprat om Purim med DELKs misjonssekretær […]

[ Les mer ]

Et viktig kirkelig nettverk

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 3.-5. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård i Ringsaker. Representanter for sju kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til samling over to døgn i vakre omgivelser: Den lutherske kirke i Norge (LKN),; Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), […]

[ Les mer ]

Hvordan påvirke med respekt?

Dette var et sentralt spørsmål på årets kristendomsseminar 15. januar. Rundt 50 deltakere var samlet i Bjerkely menighetssenter – de fleste av dem kristendomslærere ved DELKs skoler, men også prester, diakon og noen eldster. Etter en åpningsandakt ved Kristoffer Hansen-Ekenes hadde Tore Slettvik litt informasjon om status for læreplan- og læreverk-arbeidet i kristendom. Resten av […]

[ Les mer ]

Zhou sitt møte med Jesus og kristne

Johanne Askjer fra Bjerkely menighet er vinteren 2019/20 på Madagaskar i et halvt år som student på Interactlinjen på Hald Internasjonale senter. Der har Johanne møtte Zhou på 24 år som har gjort ekstra stort inntrykk på henne. Johanne skriver: Det var i starten av oktober jeg først kom i kontakt med Zhou, da hun […]

[ Les mer ]

Kontaktkaféen i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt

Hva tenker du når du går forbi Stoltenbergparken? At parken er den største samlingsplassen for rusmisbrukere i Tønsberg? Har du positive tanker eller negative medmenneskelige tanker rundt de som sitter der? – Jeg har hatt begge deler, sier Bent Døvik. – Men etter å ha jobbet nær innpå disse menneskene har jeg bare positive medmenneskelige […]

[ Les mer ]

Kjære medlem og Menneskeverd-venn!

2019 kan oppsummeres som et helt spesielt år.  Abortsaken har vært på agendaen som aldri før, og 13. juni i år stemte Stortinget igjennom den første endringen i abortlovens først år lange historie – nemlig et forbud mot selvbestemt tvillingabort. Siden 2016 har Menneskeverd jobbet for denne lovendringen, og i år fikk vi en etterlengtet […]

[ Les mer ]