Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fellesgudstjeneste på Sandnes