Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lørdagseminar med Øivind Benestad: Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid.