Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte – langfredag