DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer.

Hva vil være den røde tråd i jubileumsfeiringen? Helt sikkert mye glede og takknemlighet – for alle som har funnet veien til kristen tro og liv gjennom DELK, for alle barn og unge som har møtt levende tro og blitt formet av kristne verdier gjennom skolene våre, for vårt bidrag for å dele evangeliet med de som ikke kjenner Jesus blant verdens mange unådde folkeslag. Og uendelig mye mer. Men også ydmykhet fordi vi ser at ikke alt ble slik vi ønsket eller håpet, og at vi også gjennom menighetens liv og virke minnes på at vi ennå ikke har nådd målet, men vi jager fram mot det for å gripe det – fordi vi er grepet av Jesus Kristus!

Derfor vil takknemligheten for Guds nåde, for frelsen i Jesus Kristus, for håpet om evig liv – og ønsket om å leve et liv til Guds ære og til nytte og glede for mennesker – være det bærende element ved DELKs jubileumsfeiring.

Jubileumskomiteen DELK 150 år har tenkt følgende: Tenk om noen av disse tanker, minner, gleder, refleksjoner og visjoner kunne samles i en jubileumssalme!

Vi ønsker med dette å invitere til en salmekonkurranse. Her er de viktigste bestemmelsene i forbindelse med konkurransen:

  • Vi ønsker å invitere bredt til å delta i konkurransen; både våre egne kjente og ukjente salmeskrivere, og enhver som kan tenke seg å delta selv om vedkommende ikke er knyttet direkte til vårt kirkesamfunn.
  • Den enkelte bidragsyter avgjør selv antall vers og andre sider ved salmens form.
  • Vi ønsker at salmen får sin egen melodi komponert av forfatteren selv eller andre for anledningen, eller skrives til en eksisterende melodi.
  • Det vil oppnevnes en egen jury som skal administrere konkurransen og bedømmelsen. Juryen vil bestå av fagpersoner, forsangere og menighetsmedlemmer.
  • Selv om det til sist blir én salme som kåres til vinner, tenker jubileumskomiteen at alle eller de fleste bidragene blir samlet i et jubileumshefte som distribueres og benyttes på forskjellige måter både under jubileet og senere ute i menighetene. Dermed er det ingen salmer som diktes ‘forgjeves’.
  • Frist for innlevering av bidrag til salmekonkurransen er 1. november 2021. Bidraget sendes til jubileumskomiteens leder. Han vil anonymisere bidragene før de behandles videre.
  • Alle bidragsyterne vil få en synlig anerkjennelse, mens vinneren vil få en spesiell oppmerksomhet i tillegg.

Velkommen til å delta i DELKs salmekonkurranse 2022!

Med hilsen jubileumskomiteen

Stine Borgersen, Fred Arve Fahre, Marianne Simonsen, Bertil Andersson, Åshild Samnøy, Rolf Ekenes, Kåre Solberg (leder)

Illustrasjon: Photo by Jeremy Bishop on Unsplash