DELK 150 år. Klart det skal markeres! Men hvordan?

 I 1872 ble vårt kirkesamfunn etablert. Fra en ganske sped start har DELK utviklet seg til å bli en livskraftig kirke, landsdekkende om enn liten. Det meste ved DELK er annerledes i dag enn for 150 år siden, selv om fundamentet og trosgrunnlaget er det samme.

Markeres – og feires

Selvfølgelig skal jubileet markeres. Men skal det feires? Helt opplagt, sier mange; hvorfor ikke? Skal vi ikke vise på alle måter at vi er glade i – og glade for – den kirken vi hører til? Å smyge seg stille forbi milepæler, det var DELK i gamle dager. Nå unnskylder vi oss ikke for at vi er til, tvert imot er vi takknemlige – og iblant stolte! Andre snakker litt lavere. De har kanskje også opplevd noen mindre lyse sider ved kirken de tilhører. En viss ydmykhet og beskjedenhet sømmer seg i anledningen. Men en markering? Helt klart.

Men hvordan får vi til en fin feiring og en verdig markering? Vi i jubileumskomiteen for DELK 150 år har absolutt noen tanker om det. Samtidig er vi overbevist om at det har mange av dere blant fotfolket også! Kanskje er det en ide, en tanke, et kjempegodt forslag der ute som vi selv aldri kom på, men som vi heldigvis fikk som et innspill fra dere fordi vi ba om det.

Forslag og tanker ønskes

Vi ønsker dine ideer og forslag til hvordan DELK skal feire sine 150 år – på to områder:

• Innspill til jubileumsfeiringen generelt gjennom hele året 2022.
– Hvordan bør profilen på feiringen være? Skal fokus være på historien og det som har skjedd disse årene, eller mer på dagen i dag og framtida? Hva vil vi med jubileet? Hva ønsker vi å si med markeringen – om oss selv,
om den kirke og den verden vi er en del av? – Hvilke deler av vår historie og vårt ‘DNA’ bør få mest vekt: Menighetene og den geografiske utbredelsen? Skolene og kristendomsundervisningen? Misjonsarbeidet og evangelieforkynnelsen? Lære og lutherdom? Vårt forhold til den felles kristne kirke, andre menigheter og kirkesamfunn? – Hvor stor del av markeringen bør legges til Sankthansstevnet 2022? Andre sider? – Har du noen forslag til konkrete innslag, ideer og markeringer, ønsker vi å høre det!

• Markeringer og arrangementer i menighetene i forbindelse med jubileet.
– Gjennom året 2022 vil jubileet også markeres i alle våre menigheter. Hvordan kan vi gjøre det? Lokale markeringer som tar utgangspunkt i den aktuelle menighetens egen historie og særpreg? Bruk av lokale ressurser og talenter? Sentralt arrangerte foredrag eller andre program som besøker flere eller alle menighetene? I så fall: Hvilke temaer tenker du er aktuelle?

Send dine ideer til en av oss i jubileumskomiteen. Det er ikke sikkert det du foreslår, går rett inn på programplass. Eller – kanskje skjer akkurat det! Kanskje tar vi det du foreslår og gjør det litt om – ev. i samråd med deg.

Sammen kan vi bidra til at jubileet i 2022 blir til stor glede for dagens DELK-ere og til Guds ære.

Hilsen jubileumskomiteen

Kåre Solberg (leder)
Åshild Samnøy
Stine Borgersen
Marianne Simonsen
Rolf Ekenes
Fred Arve Fahre

Bertil Andersson

Artikkelen er publisert 21. januar 2021.